Barriss Offee

A cikket Bogdányi Titanilla tiszteletére készítettem, aki Barriss magyarhangja volt. A cikket megnyitó hangminta a Művésznő exkluzív ajándéka a CustomStarWars oldalnak, melyben Barriss életének 4 legnagyobb krízishelyzetéről emlékezik meg, melyekből hármat e cikkben is tárgyalok. A negyedik leírhatatlan, és óriási űrt hagyna mindannyiunkban… 😉

Barriss Offee egy Miriali női Jedi volt, ráadásul egy tehetséges gyógyító, aki Jedi lovaggá vált a Klónok Háborúja idején. Körülbelül Yavin előtt 40-ben született, s mivel már születése pillanatában erős Erő-érzékenységet mutatott, a Jedi Rend felfedezte őt mikor az Erőt fürkészték meditálás közben. Érte mentek, és elhozták a Jedi Templomba, a Galaktikus fővárosba, Coruscantra. Amikor eljött az ideje, hogy elkezdődjön a kiképzés, hogy Jedi Padawan lehessen, Luminara Unduli Jedi mester gyámsága alá került, aki nemcsak tanította őt az Erő útjaira, hanem mivel mind a ketten Mirialik voltak, közösen őrizték és ápolták miriali hagyományaikat, gyökereiket.

Az ifjú Barriss hamar specializálódott a Force Heal nevű Erő gyógyítás képességre, és mint Doss közlegény a fegyvertelen katonában, elsődleges céljaként azt tartotta szem előtt, hogy másokon segítsen, sérülteket ápoljon, gyógyítson. Ám Barriss nem vetette meg a fegyveres megoldásokat sem, Doss-al ellentétben ha kell kardot ragadott. Kék fénykardjával a Soresu stílust gyakorolta és használta. Persze csak azután, hogy 16 éves korában megépíthette saját fénykardját. Ennek szemtanúi is lehettünk, hiszen a jó kis Tartakowski féle első Clone Wars ezt megmutatta nekünk. Barriss és Luminara mester elmentek Ilumra, hogy a titkos kristálybarlangban Barriss megtalálhassa saját kristályát, melyből fénykardot készíthet magának. Ez meg is történt, Barriss összerakta kardját, és Luminara mester utolsó tanítással Jediként engedte útjára.

A kard hamar fel is lett avatva, ugyanis egy csapat szeparatista Kaméleon droid behatolt a szent barlangba és robbanó tölteteket rakott le mindenfelé az alagutakban, csarnokokban.

Barriss és Luminara megküzdött volna velük, ám a bombák felrobbantak, és az egész barlang rájuk omlott. A Jedik nem tudtak kimenekülni a veszélyből, hanem maguk felett az Erő segítségéven megtartották a hatalmas kőhalmot. Az ifjú Barriss állva küzdött a súllyal, főleg erejét használva, de mikor meglátta mesterét, ahogy az leül törökülésben a földre, és pusztán az Erő segítségével képez védernyőt maguk felé, akkor ő is leült, meditálni kezdett, és rájött, hogy az Erőt kell segítségül hívnia, nem az izmait.

Erre Luke is nehezen jött rá a “Dagobah training” során, igaz, őt a butuska Birodalom Visszavágban Yoda valami érthetetlenül hülye módon kvázi egyfajta tengerészgyalogos kiképzésben részesítette, liánmászás, futás, szaltó, kézenállás, stb., nem is csoda, hogy Luke az izmaival akarta kiemelni az X-szárnyút a mocsárból.

Ha már Yoda szóba került, a két meditáló Jedi nem pusztán védernyőt képzett maga fölé, hanem vészjeleket is sugárzott telepatikusan az Erőbe, melyet az idős Yoda mester fogott, és azonnal a segítségükre indult. Le is bontotta felőlük a barlang romjait, köveit, kiszabadítva a két Jedit seperc alatt a romok alól. Ez volt Barriss első jelenése, még korai textúrával, és más magyarhanggal.

A film(ek)ben is felbukkant pár pillanatra, időnként Palpatine irodájában áll a háttérben, máskor épp elutazik a Geonosisra, ahol részt vesz Obi-wan, Anakin és Padmé Amidala kiszabadításában, de sosem beszél, sosem csinál semmit, maximum jelentőségteljesen néz, vagy kinyitja a kardját. Életet a kitűnő Clone Wars animációs sorozatban kapott, ott teljesedett ki.

Barriss Offee híres volt fegyelméről és a megbízhatóságáról, ám van aki ezt úgy értelmezi, hogy az évek során szigorú mestere túlszabályozta, túlkorlátozta. Ennek ellenére, vagy tán pont ezért időnként túlzott önbizalommal és a vakmerőséggel próbált kitörni béklyói alól, és már Padawan korában kísértette a Sötét Oldal. A második Geonosisi csata idején, Barrisst és mesterét Luminara Undulit elküldtek, hogy segítsenek Anakin Skywalkernek és padawanjának, Ahsoka Tanonak a geonosisi szeparatista droid gyár elpusztításában. A jelenet nagyon érdekes, és tanulságos volt, már ahogy megismerkedtek, óriási kontrasztot tapasztalunk a két páros közt. Megérkezésük után a lányok épp azt látták, ahogy Skywalker és Tano vitatkoztak.

Luminara cinikusan kommentálta is ezt, hisz tekintélyelvű mesterként az ő Padawanja sosem szájalhatott vele. Barriss viszont meglepődött, hogy ezt így is lehet Mester és Padawan között?! Ekkor is minősíti Luminara a kettejük kapcsolatát. Az erősen zavart, és jól neveltre korlátozott Barrriss illedelmesen köszönti a pimaszkodó Ahsokát, még pukedlizik is előtte, bemutatkozva neki, hogy Barriss Offee vagyok, szolgálatodra.

Miután Anakin tájékoztatta őket a harci helyzetről is, ismét érdekes kontrasztot kapunk a két párosról: Anakinék a gyerünk, csináljuk felfogást képviselik, míg Luminaráék a tudatos tervezést, a felkészültséget. A kis Barriss ekkor az eminens kis könyvmoly szerepébe kényszerül, kiderül, hogy mestere megtanultatta vele az egész geonosisi katakomba rendszer tervrajzát, és ezt bemagolva vezető szerepet szánnak neki a behatolásban az alsó járatokon keresztül, melyben Ahsoka pusztán a segítője lehet. A terv szerint tehát Ahsoka és Barriss beszivárog a katakombák alatt a gyárba, míg Luminara és Anakin elvonja a droidok figyelmét a csatatéren.

Persze gyorsan kiderült, a felkészültség helyes és nagyon fontos, de aki nem tud rögtönözni, az semmit sem ér vele: a katakombák ugyanis megváltoztak. Egyes járatokat a geonosisiak betemettek, míg máshova újakat fúrtak. Barriss nem ismerte be kudarcát, sodródott az árral, mintha tudná, hova tartanak, de hamar kiderült, eltévedtek. Hirtelen jól jött Anakin nevelése, a Ahsoka hamar feltalálta magát, rögtönzött, s míg Barriss-t gúzsbakötötte, hogy dunszjta sincs hol van, Ahsoka átvette az irányítást, és azzal a talpraesettséggel, amire Anakin nevelte, gyorsan elboldogult az idegen helyen is. Persze útközben találkoztak egy alagútban egy csomó alvó geonosisival, meg egyes járatokban karddal vágták át magukat, de végül képesek voltak elérni a fő reaktorszobát, ahol Ahsoka elkezdte elhelyezni a detonátorokat, hogy felrobbantsák a szupertankokat előállító gyárat. Mielőtt el tudták volna hagyni a területet, egy felébredt geonosisi riasztotta a társait, és elözönlötték a kivezető utakat ráadásul egy brutális új CIS Super Tank kíséretében.

A geonosisiak elkezdték összegyűjteni a plántált bombákat, miközben Barrisst és Ahsokát lekötötte a irgalmatlan szuper tank tűzereje. Végül nem maradt más esélyük, mint megszerezni a Super Tankot, és abban keresni menedéket, de a bombáknak búcsút mondhattak, mindet elvitték a geonosisi harcosok. A Padawanok azon vitatkoztak attitűdjük szerinti álláspontokat képviselve, hogy most hogyan tovább, hisz a célt az eredeti terv szerint immár nem lehetett végrehajtani. Végül arra a döntésre jutottak, hogy a brutál erős szuper tank tűzerejét felhasználva elpusztítják a gyár főreaktorát, belelőve, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy az felrobbanva mindent rájuk omlaszt, nem fognak kijutni, és valószínűleg itt halnak, lent a gyár alatt. Ahsoka kapcsolatba lépett Anakinnal, mondván, hogy nem jutnak ki, de a feladatot végrehajtják, megsemmisítik a gyárat, majd tüzet nyitott. Miután a reaktor felrobbant, a gyár valóban összeomlott, ám a szupertank nem csak tűzereje szerint volt szuper, hanem páncélzata alapján is, kibírva az extrém terhelést a két kis padawant életben tartotta! Ahsoka és Barriss bekapcsolták a fénykardjaikat, azzal világítva, és az esélyeikről beszélgettek.

Barriss nem látott kiutat, de a Ahsoka nem adta fel. Egyre jobban láthatóvá vált, a két kislány neveltetése abszolút más alapokon nyugszik, és míg az egyiké ilyen szempontból tűnhet helyesnek, a másik olyan szempontból, ahol az egyik eszközkészlete véget ér, a másik képes segíteni. Nem kívánok állást foglalni abban, hogy melyik helyes, vagy melyik szerencsésebb neveltetés. Mind a kettőnek vannak előnyei is, és hátrányai is, ezt láthattuk többször a Clone Wars-ban, többnyire Ahsoka kalandjain keresztül. Az is bizonyos, hogy nem pusztán a neveltetésük determinálja a gyerekek viselkedését egyes szituációkban, bizonyára nagy szerepe van eredendő személyiségüknek is abban, hogy egyes helyzetekre milyen válaszokat adnak. Szerencsére Anakin megtanította Ahsokát arra, hogyan szereljen, hogyan leheljen életet roncsokba is akár, és legfőképp arra, hogy ne adja fel, és ez most, jelen esetben nagyon hasznosnak bizonyul. A kislány egy kommunikátort és egy hálózati cellát kezd bütykölni a tank alkatrészeiből, és megpróbál kapcsolatba lépni a fentiekkel. Ám Barriss reménytvesztetté válik. Érdekes módon fent is ugyanez történik, ezért is valószínűsítem, hogy a gyerekek reakciói nagyban neveltetésüktől függnek. Ugyanis fent is Luminara Unduli kvázi temeti Padawanját, és lemond róla, gondolván meghalt, nincs mit tenni, és reményvesztett lesz, viszont Anakin nem hagyja pakolni, és otthagyni a gyerekeket a romok alatt, szakaszait maradásra bíztatja, és Undulit is, a klónokkal és Gunshipekkel fentről elkezdik elbontani a romokat, nem adva fel a reményt. Luminara nem hisz a sikerben, sőt, még ő ostorozza Anakint, hogy túlságosan kapaszkodik a tanítványába, engedje el, nem szabad ennyire ragaszkodni, míg egyszer csak Anakin veszi a jeleket a kis Ahsokától, ekkor Unduli szájára fagy a sok dogmatikus, elvi síkon igaz, ám jelen esetben nem helyes frázis. Ekkor megújult erővel és hittel veti magát ő is a munkába, s míg a Jedik az Erővel emelgetik le együttes erővel a mázsás köveket, a klónok gépesített erővel.

Miután a kis Ahsoka és Barriss előkerül a romok alól, Luminara mester elismeri, hogy korán és megalapozatlanul ítélkezett, s bár a páros valóban sokat vitatkozik, de Anakin jó mestere volt a kis Ahsokának, jól tanította a gyermeket, talán jobban, mint ahogy ő tanította Barriss-t. Mindenesetre a gyerekek ezután olyan erős kötelékkel kötődtek egymáshoz, mely barátság hosszú éveken forrasztotta őket egybe.

Nem sokkal ezután a két kis Padawan ugyancsak Geonosison megint együtt keveredtek komoly slamasztikába. Ahsoka Tano és Barriss Offee egy orvosi fregattot kellett elkísérjen Ord Cestusra. A rész megint tanulságosra sikeredett. Egyrészt azért, mert a gyerekek a körletben nem tudnak aludni, és egy nagyon tanulságos beszélgetésbe kezdenek arról, hogy milyenek a mestereik, és mi lesz azután, ha a Klónok Háborújának egyszer vége lesz.

Ám más is történik, ami meghatározó lesz. Egy klón elfertőződött lent a Geonosison egy agyféreggel, és megannyi tojással felszerelkezve ezen a hajón utazik ő is, és egyre több klónt fertőz el. Végül annyian lesznek, hogy felbátorodva rá mernek támadni a két Padawanra.

Eleinte sikeresen verik vissza a fertőzött klónok támadásait, ám egy idő múlva kettéválnak, ezzel egyedül maradnak, és Barriss Offee-t legyőzi a túlerő, elkapják, és egy agyférget juttatnak bele.

A ritka geonosisi parazita a testébe kerülve hamar átveszi Barriss felett a hatalmat, és gonoszan csillogó szemmel, mint egy Goa’uld a Csillagkapuból, egyfajta zombiként viselkedve ellenségessé válik, odáig fajulnak a dolgok, hogy karddal támad barátjára, Ahsokára is. A kislány nem akarja megölni, de védekezésre kényszerül. Egy ideig bujkál Barriss elől, ám a végtelenségig nem lehet. Ráadásul a gonoszok a hajón bele akarják vezetni a fregattot Nala Se orvosi űrállomásába, tehát kevés idő is van a megoldásra. Szerencsére van megoldás, Ahsoka felveszi a kapcsolatot az űrállomással, és rájönnek arra, hogy az agyféreg nem bírja a hideget, ezért a Ahsoka durván kihűti a köztársasági hajót, aktiválva a hűtőrendszerét deresre fagyaszt mindent. A klónok hamar kidőlnek, a férgek el is hagyják a gazdatesteket, de Barriss Jedi, az ő teste szívósabb, és bár vacogva, de marad agyféreggel fertőzött állapotában. Megtalálja Ahsokát, és ráront, megvívnak.

Ahsoka legyőzné őt, ezért az agyféreg elkezd kijönni Barriss-ból, gondolom át akar jutni az erősebb gazdaszervezetbe, Ahsokába. Mikor előbújik Barriss szájából, Ahsoka kénytelen volt vállalni a kockázatot, és félbevágja a férget, pedig nem tudta, ezzel Barriss-nak nem árt-e. Amikor végül Kit Fisto és medikai klónok belépnek a fregattba, az eszméletlen Barriss-t a didergő barátnője, Ahsoka ölében, karjaiban találják, gyorsan el is viszik a gyengélkedőre.

Ez a kaland is happy enddel végződik tehát, de a magához térő Barriss-ban egyre jobban kikristályosodik, gyengébb, mint Ahsoka, immár sokadik alkalommal Ahsokának köszönheti az életét, hierarchikusan alásorolódik, nem hálát érez Ahsoka iránt, hanem irigyli annak képességeit, függőséget érez, és alárendeltséget, mely szégyenérzettel társul. Minden alkalommal alulmarad kettejük viszonylatában, ami immár frusztrálja. Elhatalmasodó ellenérzései barátnője ellen hangolják, mely szerintem alapvetően befolyásolják azt, ahogy a most következő, harmadik említésre méltó közös kalandjukban fog kicsúcsosodni.

Később Anakin és Ahsoka megtartja az Epizód 3 nyitóképsorainak főpróbáját, mikor Cato Neimoidia-n egymás mellett repülve Kullancs droidok lepik el őket.

Illetve Anakin gépét, aki le is zuhan miattuk, Ashoka menti ki a roncs vadászgépből. (A jelenet csodálatosan reprodukálta a hasonló jelenetet Obi-wan és Anakin között, csak fordított irányban, hisz akkor Anakin segített Obi-wannak.) A két túlélő ekkor hirtelen hívást kap Coruscantról, Yoda mester arról tájékoztatja őket, hogy nagy a baj, otthon egy terrorista merénylet során a Jedi Templomban bombát robbantottak, Jedik, klónok, és munkások haltak meg, jöjjenek haza gyorsan, szükség van rájuk.

Ők voltak ugyanis azok, akik tutira nem lehettek jelen a robbantáskor, azzal össze sem hozhatók, mivel ugye Neimoidián harcoltak épp. A dolog azért lenne fontos, mert Coruscant egyre inkább kezd a Jedik ellen fordulni a háború miatt. Az ugyanis mostmár túl hosszúra nyúlik, a Galaxis szenved, csalatkoztak a Jedikben, akiktől azt várták, hogy hamar végetvetnek az öldöklésnek. Ám azok szuperkatonaként annak tevőleges részeseivé váltak. Így a nép őket is azonosítja a hosszúra nyúlt szenvedéssel, az éhezéssel, a veszteségekkel. Fura. Úgy tűnik, nekik tehát semmi sem jó. A nyuszika és a sapka esete. Hiszen tudjuk, hogy a Régi Köztársaságban pedig azért kárhoztatták a Jediket, mert NEM VETTEK részt a Mandaloriai Háborúkban. Akkor passzivitással, lélektelen közönnyel vádolták őket, gonosznak és érzéketlennek titulálva az egész Rendet, akik csak ülnek a babérjaikon, miközben Erő adta képességeik és erejük lenne beavatkozni, és segíteni a népen. Akkor azért fordultak ellenük.

Most tehát pedig azért, hogy miért lettek elit kommandósok, már nem is a Fény, a Béke védelmezői, hanem szuperkatonák, és hiába harcolnak, a háború látszólag sosem ér véget. Az a pletyka járja, hogy a robbantás egy kiábrándult Jedi műve, ám sem a munkások, sem a szemtanúk erre vonatkozó bizonyítékkal nem tudtak előállni. Sőt. A gyanú egy munkásra terelődik, akit a többiek a helyszínen láttak. Jackar Bowmani a felvételeken is rajta lesz, igaz, darabjaiban. Ugyanis ő is felrobbant. Viszont felmerül az öngyilkos robbantás gyanúja.

Ez be is igazolódik, mikor darabjaiban, és a vérében nanodroidokat találnak, melyek a robbanásért felelősek. Lassan tehát a Jedik felmentődnek a gyanú alól, ki is mondatik, hogy nem felelősek magáért a robbanásért, ám túl korán… Kiderül, hogy Bowmani felesége etette meg a nanodroidokat a férjével, aki a fent említett indokok miatt akart a Jedikre csapást mérni. Kiderül ugyanis, hogy egy csalatkozott Jedi bérelte fel Lettát, a feleséget, magára az akcióra. A nőt bebörtönzik, aki Ahsokát hívatja, neki személyesen hajlandó elmondani, ki volt a felbujtója. A kislány be is megy hozzá a börtönbe, ám mielőtt a nő el tudná mondani, ki van a háttérben, valaki Erő-fojtással megfojtja. Ahsoka kétségbeesetten próbál segíteni, de nem tud mit tenni. Sőt, ahogy karját nyújtja, hogy segítsen, ahogy áll, ahogy viselkedik, úgy tűnik, hogy ő maga fojtogatja. Mindezt a kamerák is rögzítik. Fox parancsnok berohan, de már csak megállapítani tudja a halál beálltát.

S bár egyetért azzal, hogy Ahsoka “megfojtotta” a “gyilkost”, aki az ő klón testvéreinek a haláláért is felel, mégis nem marad más választása, mint letartóztatni a kislányt gyilkosság vádjával.

Tarkin előkerül, aki rendkívül ellenséges. Ahsokával, Anakinnal, és a Jedi Renddel is. Ahsoka érvei leperegnek róla, legszívesebben azonnal kivégeztetné a kislányt. Anakint pedig nem is engedi be a Padawanjához látogatóba, és bizony Anakinnak türtőztetnie kell magát, hogy ne koncolja fel az egész bagázst. Ő az egyetlen, aki feltétel nélkül hisz Tanítványában. Miután elmegy végül a börtönből, kis tanítványa egy kódkártyát lát az asztalon cellája előtt. Arra gondolván, hogy ez Anakin ajándéka, az Erő segítségével kinyúl érte, és kiszabadítja magát a cellából vele. Ám kint döbbenetes látvány fogadja: őrzői halomra vannak koncolva, mindenhol halott klónok hevernek. Kardja és commlinkje mellettük hever. Ahogy lehajol értük, Fox lép be, aki megint rajtakapja. Legalábbis azt hiszi. Elindítja a riasztót, a zavarodott kislány pedig menekülni kényszerül olyasmiért, amit megint nem ő csinált, mégis mindenki azt hiszi. Mostmár nem csak Lettát “ölte meg”, hanem egy rakás klónt, és szökevénnyé is vált. Kétségbeesetten menekül, miközben a klónok immár tüzet is nyitnak rá, és veszélyesnek minősítik. Hajtóvadászatot indítanak, massiffokkal üldözik, reflektoros gunshipekkel, és klónok tucatjai vannak a nyomában.

Immár nincs helye a magyarázkodásnak, az életét menti. Mint a Menekülő ember filmben. Vagy egy másikban, a “Szökevényben”, mikor Tommy Lee Jones üldözi Harrison Fordot, aki semmit sem csinált. A filmet olyan remekül építi be a Clone Wars, hogy lesz is egy ugyanolyan jelenet, mikor egy cső végére érve áll Ahsoka, előtte a mélység, mögötte az üldözői. Köztük Anakin.

Aki az Erőt segítségül hívva követi, és szinte könyörög neki, hogy jöjjön vissza, tisztázza magát, ne meneküljön. A kis Ahsoka azonban tudja, nem lehet ezt kimagyarázni. Minden ellene szól. Anakin az egyetlen, aki hisz benne, de ez nem elég. Szemébe néz a Mesterének, és arra kéri, most higgyen Anakin őbenne, és leveti magát a mélységbe. Anakin hagyja elmenni. El kell engedje. A kislány egyedül marad saját ártatlansága bizonyításában.

Eközben Tarkin a kislány kiadatását kéri a Jedi Rendtől. Olyasmi ez, mint a mentelmi jog felfüggesztése a mi világunkban. Azért, hogy egy politikus polgári bíróság elé legyen vihető, mentelmi jogáról le kell mondania, vagy azt fel kell függeszteni. Hasonló itt is, ahhoz, hogy Ahsoka katonai bíróság elé legyen vihető, a Jedi Rendnek le kell mondania a saját fennhatóságáról, kvázi le kell a kezét vennie a kislányról, ki kell adják Tarkinéknak. Ami pedig döbbenetes – MEGTESZIK. Jedik is meghaltak a robbantásban, őket is vádolják sok mindennel, mégis, az agyonkorlátozott Rend saját jogairól lemondva kiadja egyik tagját a katonai bíróságnak. Döbbenetes. Anakin, meg talán Kenobi fejezi ki ellenvetéseit, de a többiek nem hisznek Ahsokának, és lemondanak róla.

Olyan elhagyatottság ez, mely szavakkal kifejezhetetlen. Korábbi belső vizsgálatukon is szinte csak vádolták Ahsokát, meg sem próbálták megérteni, vagy megvédeni. A kislány menekül tehát, és bujkál. Coruscant alsó régióiba menekül. A Jedik még arra sem képesek, hogy Anakint utána engedjék, részrehajlással vádolják, és azzal, hogy hagyta lelépni, sőt, akár cinkosa is, így főleg Windu vezetésével alakul köztük egy csoport, akik ellenzik azt, hogy Plo Koon és Anakin, (korábbi és jelenlegi mentorai) utána mehessenek. Obi-wan, a Tanács, és maga Yoda engedélye kell ahhoz, hogy Anakin utána mehessen, lelkére hathasson, esetleg segítse, vagy visszahozza. De a kislány már picit tőle is fél. Nem tudja, kiben bízhat egyáltalán. Ezért felhívja lelki barátját, Padawankori bizalmasát, Barriss Offee-t. Elmondja hol van, és segítséget kér. Barriss meg is ígéri, hogy egy kis nyomozásba kezd, és segít. Elkezdi a kislányt navigálni, egy raktárépülethez, és más helyekre irányítja, de mint kiderül, MINDEZ CSAPDA! Ugyanis Barriss Offee az áruló!

A robbantó! Ami a legkegyetlenebb dolog az egészben, hogy a frusztrált Barriss az egészet kis “barátja”, Ahsoka nyakába kívánja varrni! Bizony Barriss fojtotta meg Lettát. Barriss tette oda Ahsoka kardját a szökéskor, és Barriss mészárolta le a klónokat is. Úgy akarja irányítani a szálakat, hogy a kis Ahsokára tereljen minden gyanút, ő vigye el a balhét, őt lőjék le menekülés közben, vagy őt végeztesse ki Tarkin mindenért. Mindezt talán a fent leírt komplexusai miatt, vagy valamilyen más megmagyarázhatatlan okból, amire nincs bocsánat. Azt árulja el pont, aki CSAK rá számít, még talán Anakinnál is jobban bízva saját hóhérjában, Barriss Offee-ban.

Ám szerencséje lesz a kis Ahsokának. A sors összehozza Asajj Ventress-el.

Persze nem bízik benne, hisz Asajj régen Sith volt. Ám azóta sokat változott. Folyamatosan tisztul a lénye, s bár ki azért nem mondható, hogy megtért volna, de kétségtelenül vezekel bűneiért. Hol a kis hülye Boba Fettet leckézteti meg a vonaton, elengedve a fogoly kislányt a ládából, Bobát téve a helyére egy korábbi részben, hol Kenobinak segít Maul és Savage ellen, hol Dookura tör, régi mesterére, aki elárulta őt, hol a Dathomiri nővéreinek segít Grievous-ék ellen. Bizony őt is elárulták, magára hagyták, több bennük a közös, mintsem hinné Ahsoka. Végül össze is áll vele. Lesz egy mulatságos jelenet, mikor klónok veszik körbe őket, le akarva tartóztatni a kis Ahsokát, vagy ha kell megölni, de Asajj nem hagyja ezt. Úgy védi, mint Arnie Terminatorként a kis Johnt. John megkérte a Terminatorát, nem öljön, Ahsoka is megkéri Asajjt, ne bántsa a klónokat, ezért Asajj egyetlen csapással háromnak vágja le a puskacsövét, a többit rúgja, Erő-löki, stb., végén meg is jegyzi újdonsült társának, Ahsokának, hogy büszke lehetsz rám, egyet sem öltem meg. A jelenet nagyban hasonlít Arnie “human casualty 0.0” mondására, azaz emberi áldozat zéró pont zéró. Menet közben egy utcai fülkéből ismét felhívja Barriss-t Ahsoka, és tájékoztatja az előrehaladásukról, és további instrukciókat kér.

Bár Barriss nem kívánja ezt az új szövetséget megerősödni hagyni a két menekülő közt, egyelőre várnia kell, mert így ketten túl erősek lennének számára. Miután Asajj elkíséri Ahsokát a fent említett raktárhoz, visszaadja Ahsoka kardját, és elbúcsúznak.

Ahsoka meg is ígéri, hogy ha ennek egyszer vége, hazaérve mindent megtesz majd Asajj szeparatista tevékenységének semmissé tételéhez, és bűnei bocsánatához, elengedéséhez. Ám Barriss ekkor elérkezettnek látja az időt, orvul leüti Asajjt, és annak sisakjában, a lány Sith vörös kardjaival ráront a kis Ahsokára.

Ahsoka megdöbbenve látja, hogy “Asajj” visszatért, és rátámad. A kislány már éhes nagyon, és fáradt. Sokat menekült, ereje elfogyott. Karjai szinte csak lógnak, nem bír védekezni, elesik, felállni is alig bír. Kimerült. Barriss hamar térdre kényszeríti, Ahsoka fel sem áll, nincs ereje, várja a csapást, s a végzetét. Ám Barriss nem mártírt akar csinálni belőle, hanem áldozatot. Balekot. Ezért lerúgja az emeletről, be a raktárba. Persze pont megjönnek a klónok, és ott találják a hullafáradt Ahsokát a raktárban, TÖBB LÁDÁNYI NANODROID KÖZT. Naná hogy ezért irányította ide Barriss, naná hogy ezért rúgta be ide. A kör bezárult, immár Ahsoka rajta is lett kapva. A Jedik végleg lemondanak róla, kizárják a soraikból, Tarkinék pedig készülnek az elítélésére, melynek során maga a bírósági meghallgatás és eljárás csak egy bohóckodás. Gyakorlatilag az ítélet megszületett, ebbe már mindenki belenyugodott, a Jedik is, a Köztársaság is. És maga Ahsoka is. Feladta. Immár vége, nincs mit tenni.

Ám Anakin ebbe nem tud belenyugodni. Dühében Asajj után veti magát, mivel arra gondol ő maga is, hogy akkor csakis Asajj lehet a merénylő, és Ahsoka elárulója is. Coruscant mélyén megtalálja, és rátámad. Dühében azt sem veszi észre, hogy Asajj fegyvertelen, és a sisakja sincs meg. A lány két vascsövet kap fel, azzal próbál kétségbeesetten védekezni Anakin bivalyerős ütései ellen, de igazából dunsztja sincs, Anakin miért pipult be így rá.

Miután Anakin a földbedöngöli, kettévágva a vascsöveket “lefegyverzi” az ártatlan Asajjt, persze ő is annak múltjával jön, hogy Sith volt, tehát biztos ő van mindezek mögött. Persze Asajjnak dunsztja sincs miről beszél, hisz teljesen ártatlan. Mikor Anakin azzal vádolja, hogy ő volt az egyetlen, akivel Ahsoka kapcsolatba lépett Asajj elmondja, hogy ez nem igaz, a kislány telefonált a Templomba, valami Jedinek, hogy is hívják… valami Barrissnak! Hoppá! Anakin arca elsötétül. Elengedi a lányt, de megígéri, hogy ha hazudott, visszajön, és akkor nem ússza meg. És irány a Templom. Belépve Barriss szobájába a kislányt meditálva találja.

Anakin magához szippantja Barriss kardját, és provokálni kezdi a kis Barrisst. A kislány hamar be is pöccen, főleg mikor rájön, megérzi, hogy Anakin sejt valamit, és szorul a hurok, ezért hogy elhallgattassa, hirtelen egy vázából előszippantja Asajj vörös kardjait, és rátámad Anakinra.

Bizony erősen, dühösen, a Sötét Oldalt használva. Egy ideig fel is veszi a versenyt Anakinnal, akit többször is megrúg, ki a folyosóra, majd le a Templom kertbe, ahol épp Tera Sinube Mester tanítja a kis Padawanokat. A gyerekek megilletődve látják a jelenlegi Rend egyik legbrutálisabb jelenetét, melyben egy csalódott, kiábrándult Jedi Lovag egy Jedi Mesterre támadva vív előttük élet-halál harcot.

Anakin azonban bedurran, elég a játékból, és egyre keményebben támadva Barriss-t lefegyverzi, majd a falhoz préseli az Erő segítségével. A Templom szolgák is megérkeznek, Barriss-nak nincs tovább. Letartóztatják.

Ahsokát épp el akarják ítélni a bíróságon, mikor Anakinék betoloncolják Barriss-t. Rárivallnak, hogy beszéljen. A zavart kislány dühösen vágja a képükbe, hogy igen, ő volt a merénylő, azért tette, mert a Jedik rosszak, gonoszak, a Sötétséget szolgálják, mind bűnösök, és nekik mindannyiuknak is börtönben lenne a helye. Már nem a Békét védik, már nem a Fény gyermekei, megszűntek betölteni funkciójukat, melyre hivatottak lennének. A kis Ahsoka arca mindent elárul. Ahogy pillantása találkozik barátnőjével, az nem is állja a tekintetét, és lesüti a szemét. Ahsoka oly egyedül lesz e pillanatban, mint még soha. Benső bizalmasa, gyerekkori barátnője, akiért csak jót tett, lám a szemébe mondja, hogy elárulta. Egy világ omlik össze benne. Immár szinte mindenkiben csalatkozott, mindenki egyedül hagyta, elárulta. Egy valaki nem, Anakin Skywalker. Mestere Barriss mögött áll, és támogatólag, barátian, szeretettel mosolyog rá. Benne van a biztatás, látod, mondtam, nem hagylak magadra, rám számíthatsz, majd minden helyrejön.

Egy másodpercre Ahsoka visszamosolyog, ám mosolya elhal, és rettentő szomorúsággal hajtja le a fejét. Ártatlannak minősítik, minden vád alól felmentve, de mindez már nem számít. Ő már szétesett, a világa darabokban. A Jedik később bocsánatot kérnek tőle személyesen, kérve azt is, hogy jöjjön vissza. Windu mester ismét tapintatlanságról tesz tanúbizonyságot, mert mindezt egy jó próbának minősíti, mely szerinte megacélozta a kislányt, jobb Jedivé téve őt.

Ám Ahsoka nem akar jobb jedi lenni. Sőt. Jedi sem akar lenni. Velük nem. Soha többé. Hogy néznek egymás szemébe? Hogy bíznak majd egymásban? Hogy kezdik újból? Visszautasítja az ajánlatot, s bár ez volt az élete, megfordul, és elindul kifelé a Templomból. Nem tud többé itt létezni, ezt a levegőt szívni. Picit meghalt itt, ekkor. Anakin utánarohan, és megállítja. Hiába érvel, hiába könyörög. A kislányban maradandó károsodásokat okozott mindez. Ártatlanul meghurcolták. Nem szerették. Nem bíztak benne. Nem segítették. Elárulták. Barriss Offee, legjobb barátja belőle akart csinálni bűnbakot. Mestere szerette csak, de ez a fagyott lelkét már nem tudja megolvasztani. A kislány könnyes szemekkel kisétál a Templomból, maga mögött hagyva Anakint is, akinek végleg el kell engednie.

A Jedik zavarodottan álltak a jelenség előtt. Ahsoka kilépett a Rendből, ők tévedtek vele kapcsolatosan. Nyilván a lelkiismeretük is megmozdult. De most mit csináljanak Barriss-al? Nem akartak ismét ugyanabba a hibába esni, ezért Barrisst nem zárták ki a Rendből, de hadi fokozatait elvették tőle. Barriss Offee további sorsa nem tisztázott. A nem kanonikus tézis ugye a sokak által ismert képregényes történet, mely szerint Felucián egy turbó tank lelőtte a 66-os Parancs idején, de ez nem került be a kánonba. Így Barriss egy olyan terület lehetne, mely köré nyugodtan lehetne történetet szőni, hogy mi lett vele, renegát lett-e, megvezekelt-e bűneiért, túlélte-e a 66-os Parancsot, ha igen, akkor pedig ezer szálon lehetne folytatni a történetét mondjuk a lerágott csont Han Solo sztori erőltetése helyett. De már így is egy nagyon érdekes, fajsúlyos történetet ismerhettünk meg általa, melyet ne felejtsük el, hogy a Clone Wars adott nekünk érdekes kalandok formájában, tanulságos kifejlettel, lásd a fenti három történetet, melyet a cikk nyitásakor felcsendülő hangmintában a lányka megformálója, Bogdányi Titanilla művésznő is megemlít, a Szupertank gyár, az agyférges történet, és végül Ahsoka és a Jedi Rend elárultatása.

Köszönöm hogy a Custom Star Wars oldalt választottad, gyere vissza az oldalamra máskor is!

 írta: Rostás Norbert 2017.07.20.