Onderon soldier

Onderon egyike a Japreal rendszer három bolygójának. A Knights of the Old Republic II: the Sith Lords nevű játék csodás szépségűnek ábrázolta. Nem csak a bolygófelszín, de a városok, a belső terek kidolgozása, sőt az egész infrastruktúra megjelenítése igazi mestermunka volt. Onderon legnagyobb holdja Dxun, mely egy dzsungel bolygó, de az erdős részek látványát sok helyütt magasodó hegyszirtek szakítják meg. Onderonnak és a Dxun holdnak is esős éghajlata van, azonban mikor az Exile Jedi tiszteletét teszi ezeken a bolygókon, csak a Dxun-on esett, míg az Onderonon verőfényes napsütés fogadta. Onderont valaha primitív népek lakták, később ők alapították az első városokat. A legtöbb várost erős fallal vették körbe, hogy az őshonos vadállatok gyakori támadásai ellen védve lehessenek. Ezen városok közt az elsők között alapították Izizt, mely később Onderon fővárosa lett.

Egy idő elteltével a bolygóra érkezett egy Sith Lord, akit Freedon Naddnak hívtak, és meghódította Onderont. Kikiáltotta magát Onderon királyának, és megalapította Onderon királyi dinasztiáját, mely olyan szilárdnak bizonyult, hogy több száz évvel Freedon Nadd halála után is az Onderon uralkodó háza az ő leszármazottjai közül kerültek ki. 

Onderon szigorú uralkodói a bűnözőiket kidobták a falakkal körbevett biztonságos városokból, kizavarva őket a környező dzsungelekbe, hogy büntetésként a vadállatok tépjék szét őket, de egy idő múlva azok rájöttek, hogy kell befogni, és megszelídíteni azokat. Őket később elnevezték “beastrider”-nek, azaz szörny lovasoknak, vagy vadállat tartóknak. Ezek végülis száműzött bűnözők voltak, akiket azért telepítettek ki, hogy elkülönítsék őket a békés polgári lakosságtól. A mi történelmünkben is volt egy hasonló dolog, amikor többnyire angol ajkú fegyenceket szállítottak Nyugat Ausztráliába, Victoria államba, bár maga Ausztrália addigra már fel volt fedezve, benépesítették, és kolonizálták, tehát nem a fegyencek alapították. Viszont az onderoni száműzött fegyencek megalapították saját városukat, amit “Modon Kira”-nak neveztek el. Ez a város természetesen rosszban volt a többivel, és rivalizáltak Iziz-szel. Ebből a városból később háborúkat vezettek Iziz és az uralkodó családok ellen, mely konfliktussorozatot a történelmük Beast Wars-nak, azaz Vad Háborúknak nevezett el. Végezetül Jedi Lovagok érkeztek Ulic Qel-Droma vezetésével, hogy közbenjárjanak egy béketárgyalásban, de nem maradt más választásuk, mint hogy beavatkozzanak a harcokba, és lemondassák mindkét uralkodót.

vaklu tábornok

A mandalori háborúk alatt egy tehetséges ember, akit Vaklunak hívtak, dicsőséget és tiszteletet vívott ki magának társadalmilag azzal, hogy aktív ellenállást szervezett és élére állt, amikor Onderont megszállták a Mandaloriak. (Erről a tettéről még Canderous Ordo a későbbi Mandalore is elismeréssel nyilatkozik majd a játékban, tisztelettel beszélve Vakluról.) 

Míg Vaklu unokatestvére, Talia a Régi Köztársaságban hitt, és hozzájuk szerette volna közelíteni Onderont, addig Vaklu távol szerette volna tartani Onderont a Régi Köztársaságtól, mivel úgy vélte, hogy egy ilyen galaktikus unió csak kihasználná Onderon emberi- és nyersanyag forrásait, ezért markánsan ellenezte a velük való szövetkezést.

onderon_vaklu_vs_talia

Az egész konfliktust úgy tűnt, hogy maguk a politikusok és vezetők generálták, pénzről, hatalomról szólt, az ellentétek fenntartása fontosabb volt nekik, mint a kisembernek, akik nem gyűlölködtek, még a katonák sem utálták egymást, sem a Régi Köztársasági, sem az Onderoni katonák! Ha a szembenálló felek katonáinak eltávjuk volt a seregből, gyakran együtt töltötték az idejüket a kantinban, együtt italozva, együtt viccelődve, úgy tűnt, hogy csak az arisztokrácia és a felső vezetés ragaszkodott az őrült konfliktus fenntartásához.)

onderon_katonák_eltávon gyakran együtt töltötték az idejüket a kantinban a köztársasági katonákkal együtt italozva

Bárhogy is volt, a Régi Köztársaság a hozzá hű Taliát támogatta, és trónra emelte. Később már mi az Exilet irányítgatva már mint Talia királynőt ismerjük őt meg, Onderon törvényes uralkodójaként. Az események alakulása, és a Vakluval való ellentéte, miszerint maradjanak a Régi Köztársasággal, vagy lépjenek ki belőle, Talia királynőt állandó heves vitákba sodorta unokatestvérével, akárhányszor csak szóba jött a dolog. S bár Vaklunak komoly támogatói voltak a Onderon Hadseregben, és az onderoni kormányzó testületben, mégsem volt képes akkora támogatáshoz jutni, hogy kierőltethesse a kiválást, vagy hogy megszerezhesse a trónt magának. 

De Vaklu tábornok nem adta fel. Kerülőutakat választott, hogy alternatív módon érhesse el céljait. Ehhez első sorban akkora befolyást akart a Hadsereg felett, amekkorát csak lehetséges. A királynő sem volt rest, és telerakta a Hadsereg kulcspozícióit bennfentes embereivel, hogy megakadályozhassa Vaklu törekvéseit. (Gelesi, Bostuco és Riiken kapitányok például ilyen pozíciókban voltak. Nagy szerepük van a Sötét Oldali játék egy pontján, mivel a Sötét Exile egy olyan küldetést fog kapni Vaklu egy ügynökétől, hogy segítsen megszabadulni ettől a három embertől, melyet meg lehet oldani “izomból” is, leöldösve őket, de vannak rafináltabb, hadd ne mondjam intelligensebb megoldások is, melyekkel akár még több XP-hez is juthatunk, nem beszélve arról, hogy a játék is érdekesebb lesz így.)

Onderoni katonák őrködtek azonban az utcákon is, sőt, biztonsági kamerák, és lövegtornyok is voltak majd minden sarkon. A Hadsereg két részre oszlott, egyik fele lojális maradt Talia királynőhöz, a másik fele Vakluhoz húzott.

onderon_katonák őrködtek az utcákon

Ráadásul General Vaklu egy titkos szövetséget kötött a Sithekkel, azért, hogy eltávolíthassa Talia királynőt, és megszerezhesse a teljes uralmat Onderon felett. Talia királynő azonban egy erős támogatót kapott a Jedi Tanácstól, akik elküldték Kavarr mestert, hogy adja meg mindazt a támogatást a királynőnek, amit igényel a Sith fenyegetés, és Vaklu tábornok ellen. A helyzet forrpontjához közeledett.

Talia kiránynő azonban egy erős támogatót kapott a Jedi tanácstól, akik elküldték Kavarr mestert

Kijárási tilalmat vezettek be, ám a mi esetünkben ez azt jelentette, hogy nem lehetett Onderont elhagyni, a bolygót űrhajók vették körbe, és az Onderoni űrkikötőt egy “port master” ellenőrizte,

onderon_port_master

aki csak azoknak adott engedélyt a bolygó elhagyására, sőt, gyakorlatilag a reptérre való belépésre is, akik rendelkeztek egy űrkikötői vízummal, így nem volt könnyű elhagyni ezt az őrült helyet. Akik megtehették, már rég dobbantottak, a többiek itt maradtak, és várták a csodát, vagy hogy hozzájuthassanak egy “open startport visa”-hoz, egy anonim, vagy biankó kikötői vízumhoz. (Bár egy ilyen megszerzése gyakorlatilag egyenlő volt az előbb említett csodával…) A helyzetben kialakult egy döntetlen, egy rendkívül törékeny egyensúlyi állapot a királynő-párti, és a Vaklu-párti katonák között, melyet egy harmadik fél felbukkanása alapvetően borított volna. Úgy tűnt, Exile a mérleg nyelve. Mindkét tábor azt szerette volna, ha az ezidőtájt semleges Exile Jedi az ő ügyéhez csatlakozott volna, hogy megszerezzék az előnyt.

egy onderoni tiszt Colonel Tobin próbálja beszervezi az Exilet

General Vaklu nyomon követte a Jedi Exile utazását, és elküldte Colonel Tobint, egyik legjobb, és legközelibb emberét, hogy győzze meg, és szervezze be a legerősebb szövetségesükként az Exile-t. 

Öt évvel a Jedi Polgárháború után a politikai konfliktus végezetül olyan pontra jutott az onderoni királyi családon belül, hogy Izizt a polgárháborúba sodorta.

Vaklu és emberei lerohanták a királyi palotát

De nem csak Iziz, hanem az egész bolygó kettészakadt Talia királynő és kuzinja Vaklu tábornok miatt, és a végén odáig fajult, hogy Vaklu és emberei lerohanták a királyi palotát a Sith-ek segítségével, hogy átvegyék a hatalmat. Kettejük közül az lesz a győztes, akinek a Jedi Exile és csapata segít majd. A kanonikus Világos Oldali befejezésben az Exile a királynő oldalán avatkozik a küzdelembe, felmorzsolva Vaklu erőit, a Sötét Oldali végjátékban azonban az Exile az egyensúlyi helyzetet General Vaklu felé billenti el, behatolva a királynő tróntermébe, annak ellenére, hogy ezt a Királynő, és az egyik lojális twi’lek embere, Kiph,

a twi'lek Kiph mindent megtett Exile akadályozására, az összes folyosón csapdákat elhelyezve

mindent megtettek ennek megakadályozására, az összes folyosón csapdákat elhelyezve, csomó ajtót tönkretéve, vagy robbanó csapdázva próbálták megakadályozni, vagy legalább lelassítani a Tobin ezredes által személyesen vezetett Onderon katonák és a Sötét Exile előrenyomulását.

Tobin ezredes személyesen vezette az Onderon katonák és a Sötét Exile előrenyomulását

Kavarr Jedi mester is megpróbálta megállítani az inváziót, de a Dark Exile felkoncolta egy fénykard párbajban. A végén Talia királynő is elesik, vagy Vaklu katonái, vagy az Exile Jedi keze által. (Ez az Exile döntésétől függ majd). 

Az onderoni konfliktus megoldása, és Talia királynő sorsa végső soron tehát az Exile-tól függnek, de megismétlem még egyszer, a hivatalosnak tekinthető (kanonikus) befejezésnek a Jó Oldalit tartják, nevezetesen tehát a királynő megvédését, a Vakluhoz hű onderoni katonák visszaverését, a Sith fenyegetés megoldását, és a békés távozást, miután találkoztunk Kavarr mesterrel. 

Az onderoni katonák két funkcióban is tevékenykedtek, elsődlegesen mint a hadsereg tagjai természetesen, de ugyanakkor egyfajta rendőri, törvény betartatói hatáskörük is volt.

onderoni katonák

A játék alapján egyaránt képesek voltak pisztollyal, puskával, egy pengés, és két pengés karddal is bánni, hol ez, hol az van a kezükben. (Én egy puskásat csináltam magamnak.) Az átlagos Onderon katona barna uniformist viselt, de a tisztek általában kék, vagy szürke egyenruhában feszítettek. Mindkét katonatípus egyenruháján ezüst színű paszomány-szerű zsinórozás, és narancssárga csíkok (rangjelek?) vannak. Ezenkívül mindannyiuk vállán egy fehér felöltő-szerű anyag van átlósan átvetve stóla-szerűen. Az Onderoni polgárháború idején a katonáknak meg kellett különböztetni egymást a harcok alatt, ezért alakult úgy, hogy a Szeparatista Vaklu hívek egy kommandós maszkot hordtak, és egy kis kör alakú fekete fejfedőt, míg a Lojalisták egyiket sem viselték, nekik nem volt fejfedőjük többnyire, és az arcuk is látszott. 

Ebből fakad egy vicces jelenet, ezen a screenshoton meg is tekinthetitek. A királynő tróntermében csatározó onderoni katonáknál sem oldották meg az “iker problémát” a fejlesztők. Ha megtekintitek, döbbenten láthatjátok ti is, hogy az összes királynőt védelmező elit onderoni katona ugyanazt az ázsiai arcot kapta. Hű a mindenit! Sokan lehettek tesók ebben a családban! (Ilyen arca lesz a Thug 1 custom figurámnak is!)

onderon_soldier_lojalista_aikidozik

További vicces dolog, hogy ázsiai lévén a jobb oldalon háttérben bunyózó Onderon katona éppen egy dobást csinál a Vaklu katonán, annak épp minden végtagja a levegőben van, iszonyatos nagyot fog pakolni. Már ő is bánja biztos, hogy kikezdett az onderoni Bruce Lee-vel. 🙂

Tekintsétek meg a Custom Onderon katona figurámat is.

Custom Onderon katona figura elölről

custom onderoni katona figura

Custom onderoni szeparatista Vaklu katona figura hátulról

custom onderoni szeparatista Vaklu katona figura hátulról

Köszönöm szépen a figyelmet, látogasd a CustomStarWarst gyakorta!

írta: Rostás Norbert 2009.12.16. a figura készülte évekkel azelőtt