Copy

Karácsonyi novella – 2013

Az űr sötétjében apró fény villan fel. Tűz, amit mohón fal fel a vákuum. A klón vadászgép súlyos találatot kapott. Burkolatán nagy lyuk tátong, melyen gyorsan süvít kifelé a pilótakabin pár lélegzetvételnyi oxigénje. A műszerfalon villódzó fényekkel könyörög a vadászgép a gyors beavatkozásért, életfenntartó rendszere lihegve küszködik önmaga, és pilótája megmentésén. A klónpilóta kétségbeesetten nyomkodja a gombokat, de a helyzet nem javul, sőt, felhangzik egy éles sípoló jelzés is. A gép feladta. A klón még nem, de tudja, hogy meg fog halni. Magánya, tehetetlensége elviselhetetlen súllyal préseli őt a pilótaülésbe. “Erre nem készítettek fel Kaminón! Hiába minden! Ismerem az összes taktikai elemet, a manővereket, a saját fegyverzetünket, és az ellenségét is. De nem tudom, most mi lesz! Vége, nincs tovább!” 
-Eltaláltak! -süvöltötte a sisakmikrofonba. Nem tudom a… 


A vadászgép hatalmas robbanással lehelte ki mintegy a lelkeként a még magában tárolt oxigént, ami egyetlen pillanatra feltáplálta a robbanás színes tüzét, amit azonnal elfojtott az űr szenvtelen vákuuma. Ennyi volt egy klónpilóta búcsúja az élettől. Egy villanás, egy vöröslő petárda az űr feketeségében. A többiek nem is biztos, hogy észrevették mindezt. El voltak foglalva saját bajukkal. Mint a muslincák egy érett szőlőfürt felett, úgy kergetőztek a Szeparatista droidvadászokkal. Minden klóngépre 2-3 droidvadász is jutott, a csata aránytalanul a CIS (Confederacy of Independent Systems – Független Rendszerek Szövetsége) oldalára billentette a túlélési mérleg serpenyőjét.

A Keselyű droidok könyörtelenül, és precízen végezték a dolgukat, és módszeresen semmisítették meg a Köztársaság vadászgépeit. Ugyanez volt a helyzet a cirkálók tekintetében is. Két köztársasági romboló próbálta felvenni a küzdelmet öt CIS cruiserrel, a siker minimális esélyével. A kötelességtudat és a hazaszeretet azonban nem tudta felvenni a versenyt a precíziós droidprogramokkal és a tömeggyártással. Az egyik teknősbéka alakú CIS cruiserben egy Neimoidiai parancsnok nevetett fel hangosan, amikor az óriási hajója ablakán keresztül látta felrobbanni az előbb említett parányi klóngépet.

Mar Tuuk parancsnok elégedetten dőlt hátra kényelmes parancsnoki ülésében. Taktikai géniusza ismét egy győzelemhez segítette. Váratlanul tört rá a köztársasági hajókra, sokszoros túlerőben, és lám, már csak pár tucat vadász maradt, meg két rombolónaszád. A csata eldőlt. Dooku gróf minden bizonnyal elégedett lesz! Pilóta droidjai nagy monitorokon felügyelték a csatát, és folyamatosan elemezték a klónok hadmozdulatait. Ahogy taktikát váltottak, a droidvezérlő új utasításokat küldött ki a Keselyűknek, amik azonnal új formációba álltak, reagálva a klónok mozdulataira. A klónok viszont néha váratlan dolgokat műveltek, amivel megtréfálták a droidokat. Az emberi leleményesség, az intuíció értelmezhetetlen volt a droidok számára. Az ösztönösséget nem lehet leírni digitálisan. Főleg, ha azt a halálfélelem diktálja, és a klón az életéért küzdve rángatja a botkormányt, látszólag össze-vissza csapkodva a gépét a rajokban, szigorú formációkban tevékenykedő droid gépek közt. Mar Tuuk dühödten húzta fel a szemöldökét. Pár klóngép összezárt, alakzatban repült, egymást fedezve hosszú sorozatokkal semmisített meg majd’ egy tucat Keselyűt.

Váratlan veszteség! Pedig milyen drága egy Keselyű droid! “Hát ezek nem ismerik fel, mikor van vége a csatának?! Miért nem tudnak csendben elpusztulni?” 
-Parancsnok droid! A balszárnyról vezényelje át a Tridroidokat az arcvonalba! Porrá akarom zúzni a klónokat! 
-Vettem, vettem! -válaszolta a sárga vállú droid, mely mindig Tuuk kapitány széke mellett ácsorgott. Azonnal ki is adta az utasítást, amit a pilóta droidok azonnal be is nyomkodtak a kezelőkonzolon, lefordítva a parancsot a droidok bináris nyelvére. A kék háromszárnyú gépek máris irányt váltottak, és éhes farkasként vetették magukat a menekülő prédára. A klónok azonban ismét megúszták, váratlan manőverrel kitértek előlük, és a rombolók mögé száguldottak, ahol újból alakzatba álltak. 


-Őőő, Uram! Egy klón rombolónaszád érkezik a hiperűrön át! – jelezte félve egy navigációs pult mellett ülő pilótadroid. 
-Mi?! – döbbent meg Mar Tuuk -Hogyhogy? És valóban, mintha egy bűvésztrükk lenne, a semmiből hirtelen megjelent egy nagy csatahajó. Ahogy kijött a hipertérből, azonnal tüzelni kezdett fedélzeti ágyúival, a lövedékeit a legközelebbi CIS cruiserre összpontosítva. A hatalmas teknőspáncél villogva próbálta elhárítani a hatalmas tűzerőt, majd engedelmesen adta át magát az enyészetnek. A klón romboló felső része szétvált, és láthatóvá tette a hangárkifutó csíkját, ami mintegy félbevágta a hajó tetejét. A kék pajzsterek, melyek a hangárokat védték az űrtől, sorban köpködték ki a hajó belsejéből a sárga Y-szárnyú bombázógépeket és az E-wingeket.

Egy másik hangárból egy apró, ugyancsak sárga Jedi Starfighter száguldott ki, és a bombázó osztag élére állt. Eszeveszett támadósebességre kapcsoltak, és célba vették az üresen hagyott balszárnyukon lebegő CIS cruisert, ami bár azonnal tüzet nyitott rájuk, a fürge, és apró gépek ellen viszonylag tehetetlen volt Tridroid kísérete nélkül. A Y-wing osztag támadótávolságba ért.

A bombázók megkönnyebbülve szórták ki magukból protonbombáikat, melyek a droidnaszád létfontosságú részeibe csapódtak. A hatalmas jármű hatalmasat is szólt, óriási robbanással szórta széjjel a roncsait maga körül. A hihetetlen detonáció a hajóroncsok egy nagy darabját nekivágta a közelben úszó másik CIS crusiernek. Mivel az oldalról nem számított ilyen erős becsapódásra, hisz pajzsai főleg az elejét védték, védtelenül tűrte, ahogy a roncsok hatalmas sebeket ütnek az eddig a csata felett méltósággal lebegő cirkáló oldalán. Oldalra borulva kezdett süllyedni, oldalából mint egy lyukas lufiból áramlott ki az űr vákuumába minden – droidok, tárgyak, berendezések. Mar Tuuk kapitány döbbenten bámult a váratlan történésekre. Egyik pillanatról a másikra látszott szétfoszlani a dicsőséges győzelem, és Dooku gróf kitüntetése is nagyon messzire került. Dühödten azonosította azt az arcátlan embert, aki álmait ismét pozdorjává zúzta. Abban a sárga Jedi starfighterben nem lehet más, mint régi ellenfele, Anakin Skywalker! 


-Arghhh! Skywalker! Már megint! -hörögte. A sárga vadász új célpont felé vette az irányt. A Y-wing osztag szorosan mögötte szállt, ezúttal felső gömbkupoláikból osztva a halált 360 fokban. A sárga vadász pedig elől lejtett kiismerhetetlen haláltáncot, pörgései, cikázásai nyomán Keselyűk, Tridroidok váltak azonnal gőzölgő űrtörmelékké. A vesztes sereg magához tért. Az eddig menekülő klón gépek fellégezve zárkóztak fel a megmentőjük mögé, alaposan felduzzasztva a kis sereget. 
-Ez itt Skywalker Mester! Eljött értünk! Megmenekültünk! -üvöltözték a mikrofonba. A felmentő sereg megérkezett. A klónszíveket elengedte a halálfélelem mardosó szorítása, és boldogan vetették magukat ismét a csatába. A pszichika pont fordított volt a CIS oldalán. Ahogy megkönnyebbültek a köztársaságiak Skywalker megjelenése miatt, olyan gondterheltté vált a maradék két szeparatista anyahajó humanoid parancsnoka. Így már ők kerültek hátrányba. Az érkező csatahajóval együtt immár három klón cirkáló ontotta a tüzet a megmaradt két CIS rombolóra, és az űrben is a klón vadászok megfordítani kezdték a légi csatát.

Mar Tuuk kapitány nyelt egyet, és parancsnok droidja felé fordult. Szája kinyílt, de még formálgatta azokat a szavakat, amiket pár perccel ezelőtt még elképzelhetetlennek gondolt volna kimondani. 
-Vissza… öhmmm… visszavonulás! Rendelje gyorsan vissza a droid vadászokat, visszatérünk szeparatista területre! A két cruiser hangárajtajai kinyíltak, és a droid vadászok veszett sebességgel próbáltak landolni bennük. A hátráló droidvadászokat a kis sárga vadászgép alaposan megritkította, szinte a hangárbejáratig követve őket, a menekülő gépekre szórva minden tüzét. Majd a két cruiser lezárta minden nyílását, és ahogy előbb a köztársasági cirkáló előbukkant, olyan gyorsan, és hihetetlen módon tűnt el a hipertérben. 


*** 


A köztársasági bázis olyan izgatottan nyüzsgött, mint egy hangyaboly. Rengeteg ember tevékenykedett a visszatérő gépek körül. Technikusok rögzítettek mindenféle felszereléseket, csöveket a gépekhez, és medikai droidok segítettek a sérülteknek. A bázison maradt klónok pedig örömmel fogadták a poklot megjárt bajtársaikat. A két köztársasági cirkáló legénysége nem pontosan értette, Skywalker mesterék miért váltak le tőlük hazafelé jövet, de hát ilyenek a Jedik. Megjelennek, segítenek, majd mennek a következő csatába. Bizonyára máshol is szükség van rájuk. Ám a harmadik cirkáló nem ment sehova, itt volt az is a támaszponton, bár kétség kívül egy másik hangárban dokkolt. Ott korántsem volt ekkora nyüzsgés. Mindösszesen egy ember várta a visszaérkező különítményt. Egy Jedi. Anakin Skywalker!

Anakin egyenes, büszke tartással várakozott, kezeit karban tartotta melle előtt. Ő maga is nem olyan rég érkezett vissza a bázisra, egy másik csatából. De szinte alig pakolt le, öltözött át, már sietett is a hangárba. Mint egy apa, aki büszkén várja a fiát, aki aznap ügyes volt az iskolában. S valóban, “fia” rövidesen meg is jelent a cirkáló lenyíló rámpáján. Az Y-szárnyú Zsivány osztag vezéreként megjelent Anakin (Obi-wan szerinti) “dublőre”, aki a többi pilótától eltérő, sárga szkafandert viselt. 
-Copy! Isten hozott itthon! Ez szép munka volt! – fogadta a klónt, miközben barátságosan átkarolta a vállát, és így indultak el kifelé a hangárból, a komplexum belső tere felé. 
-Köszönöm Skywalker Mester! Igyekeztem… -mosolyodott el fáradtan a klón. 
-Üljünk le a kantinban Copy! Megérdemelsz egy finom párlatot. Mesélj el mindent, hogy történtek a dolgok! 

*** 


A sok közklón irigykedve nézett át ahhoz az asztalhoz, melynél Anakin Skywalker ült Copy-val. Jó ideje már, hogy a Jedi kiválasztotta közülük a fiatal klónpilótát, és saját szárnyai alá vette. Copy régen egy volt közülük, most pedig a Jedik kegyeltje lett. Lám, most is vele ült le a Mester egy asztalhoz, pedig Copy ott sem volt a csatában! Ő valami különleges feladatot kapott, és azóta nem repül már velük. A páros tagjai közt volt egy olyan összhang, ami frusztrálta a többi klónt. Ők épp most tértek vissza egy bevetésről, amit épp hogy túléltek, és a Jedi mégis egy olyan irodakukaccal ül le egy asztalhoz, aki nem is vitte ma a bőrét vásárra. Ahogy Copy és Skywalker a kezeikkel hadonásztak, bal tenyerükkel jobb tenyerüket üldözve, manővereket imitálva, látszólag pont a légicsatáról beszélgettek, az Ő LÉGICSATÁJUKRÓL! De hisz mi közük hozzá?! Ott sem volt Copy, mit tudhat az egészről?! Majd egy idő múlva összébb hajolt a Jedi és a fiatal pilóta, már nem mutogattak, hanem valamiről bizalmasan beszélgettek. A sok klón szívesen odament volna behúzni egyet Copy-nak. Olyan tekinteteket lőttek irányában, hogy ha azok a vadászuk ágyúiból törtek volna így elő, minden bizonnyal porrá égették volna Copy-t. A megmentőjüket… 

*** 


-Mester! Hihetetlen megtiszteltetés az, hogy immár a sokadik küldetésen vehetek részt a nevedben, de… -súgta halkan a klón Skywalker felé. 
-Copy, ne kezdjük ezt újból. Megértelek, és tudom, hogy hiányoznak a barátaid, de nem avathatjuk be őket. – szakította félbe Anakin. 
-Megvetnek engem Skywalker Mester. Kitaszítottak maguk közül. Azt hiszik, valami kiváltságos lettem, akinek nem kell harcolnia többé… gyávának tartanak, és talpnyalónak! Szinte patakzott az elmúlt idők fájdalma Copy-ból. 
-Copy! Te nem kitaszított vagy, hanem KIVÁLASZTOTT! Hasonlatos énhozzám! Az Erő néha olyan feladatot bíz ránk, melyet nem mi választottunk, hanem a feladat választ bennünket! 
-De én nem akartam ezt a feladatot! Nem vagyok alkalmas rá! – mentegetődzött a klón. 
-SENKIT NEM ISMEREK, AKI ALKALMASABB LENNE! -nyugtatta Anakin. Minden tudásomat átadtam neked, és ezért gyakorlok veled mind a mai napig. Felkészült vagy erre a KÜLDETÉSRE. És a kitüntetéseid is mind azt bizonyítják, egyike vagy a legjobbaknak, és a Köztársaság elismeri a teljesítményed. 
-Mester, az összes plecsnit visszaadnám, ha visszakaphatnám a barátaimat! Ha szeretnének a klóntestvéreim, elfogadnának! Úgy érzem, két szék közt a földre estem! A klónok közé MÁR nem tartozom, a Jedik közé MÉG nem… S nem is fogok, SOHA! Hisz nem vagyok Jedi! Klón vagyok! Szeretnék klónként élni, és ha kell, akár halni is! Miért követelsz tőlem ilyen nehéz dolgokat? Te Jedi vagy! Tökéletes, és mindenre képes! Én meg csak egy klón… egy sorozatgyártott ember. Egy senki… 
-Copy… Elmondok neked valamit. A Jedik ENGEM sem fogadtak be igazán, s tán sosem fognak. Én is kívülállónak érzem magam. És én is nehezen élem meg, hogy valamiféle Kiválasztottnak titulálnak, de mégsem kezelnek úgy. Engem sem szeretnek. DE ÉN IGENIS SZERETLEK téged, s testvéremként kezellek. Olyan vagy nekem, mintha a Padawanom lennél. S ha birtokolnád az Erőt, bizonnyal az is lennél! Küzdenünk kell. Mi SZOLGÁLUNK. A Jedik az Erőt. Te a Köztársaságot. Mindannyian, a kapott tálentumaink szerint, a saját eszközeinkkel a saját feladatunkat hajtjuk végre az életben. Hinnünk kell, hogy valami jó érdekében történik minden. Egy magasztos célért, vagy nem is tudom pontosan én sem, de hinnünk kell, hogy az Erő vezérli mindannyiunk lépteit. 
-De hogyan szolgálunk úgy, hogy ha a többiek azt sem tudják, mit teszünk? Hogy a munkánkban nincs köszönet, sőt, még meg is vetnek a társaink? Nem értem, én ezt az egészet nem értem, Mester! 
-Copy, ez egy őrült világ. A háború benne kegyetlen, és értelmetlen. Próbáljunk azért tenni, hogy jobbá tegyük ezt az egészet. Hogy a mi részünk legalább tiszta legyen. Még ha nem is értjük, mi folyik körülöttünk, ha nem is érezzük jól magunkat benne, éljünk úgy, hogy ha egy nap egyesülnünk kell az Erővel, büszkén, tiszta lélekkel mehessünk el. Senki sem lehet próféta a saját hazájában. Azt gondolom, még a saját korában sem. De majd egy napon hiszem, hogy a jó elnyeri a jutalmát, és ha mást nem, legalább utólag, minden a helyére kerül… A kantin ajtaja kinyílt, és Obi-wan Kenobi lépett be rajta. 
-Anakin! Grievous tábornok erői betörtek a köztársasági légtérbe Toydaria mellett! A Tanács minket rendelt oda! Készítsd fel a hajódat, ahogy tudunk, indulnunk kell! Anakin felpattant az asztaltól, de visszanézett Copy-ra. 
-Gondolkozz el azon, amiket beszéltünk! Szükségem van rád! Nagyra becsüllek, és fontos vagy nekem! Nekünk, mindannyiunknak. Erre egy napon MINDENKI rá fog ébredni… S jelentőségteljesen ránézett Kenobira. 
-Indulhatunk Mester… 


Copy egyedül maradt, s bőrén érezte a klóntársai égető tekintetét. Maga elé révedt, próbálta legyőzni a rossz érzést, és ízlelgette Anakin szavait, melyek zakatoló agyában visszhangoztak.

***

Ahogy egymás mellett elindultak a körleteik felé, Kenobi tört meg a csendet. 
-Anakin, értettem a célzásodat, de továbbra sem támogatom, hogy egy klónt használj személyes dublőrödként. Kockázatos dolog, és ráadásul megbontja a morált a klónok közt. 
-Mester, lásd be kérlek, nem tudok két helyen lenni egyszerre! Copy már többször is bizonyította, kivételes pilóta. Ő nem dublőr, hanem a másik felem, aki engem képvisel. Nem egy csatában már a megjelenése is elegendő volt ahhoz, hogy lelket öntsön a mieinkben, és megfélemlítse az ellenfeleinket! 
-Nem is kell, hogy két helyen légy. Egy helyen legyél jelen, teljes valóddal. A jelenre koncentrálj Anakin, és az adott feladatra! Nem tudsz mindenhol jelen lenni, és nem tudsz mindenkit megmenteni. Ez nem is lehetséges. Sajnálatos veszteség lett volna, ha megsemmisítik azt a klón hadosztályt, akikért elküldted a “klónod”. De már sokszor mondtam neked, neked MÁS a feladatod, mint ami a GAR klónoknak. NE kockáztasd se magad, se az ügyünket KLÓNOKÉRT! Te fontosabb vagy! 
-Minden ember fontos, Mester… A klónok is az Erő teremtett gyermekei. Emberi lények. Egy ember halála is túl sok. Ha kell, azért az egyért is vissza kell menjünk, meg kell mentsük, ha tudjuk. 
-Már oly sokszor mondtam neked Anakin! Túlságosan kötődsz BIZONYOS emberekhez… Vigyázz… A Jedi Rend nem támogatja a kötődést, te is jól tudod. Sem klónokhoz, sem droidokhoz, sem “magánszemélyekhez”… Anakin szeme felvillant. 
-Artú nem egy sima droid Mester! Copy sem egy sima “klón”… A magánszemélyekre való utalásra Anakin jobbnak tartotta nem reagálni. 
-Már ez is, hogy Copy… Mondd, ugye azért adtad neki ezt a nevet, hogy engem bosszants? Bizonyára utalás az én klón parancsnokomra, Cody-ra, ugye? Anakin szeme huncutkásan szűkült össze: 
-Távol álljon tőlem még a gondolat is, Mester… Obi-wan ránézett. Túl rég ismerte, és túl jól. 
-A hajód bizonyára készen áll. Dokkoljatok ki hát! Toydaria mellett találkozunk. És ezúttal próbáld a parancsokat követni, nem hősködni, magánakciózni! 
-Számíthatsz rám, Mester. Mint mindig… 

*** 

Padme Amidala ruháját igazgatva nézett a tükörbe. Csodásan nézett ki. 
-Szrípió! Kérem a fejdíszt! 
-Hozom, Úrnőm. Az aranyszínű droid odatotyogott a szenátornőhöz, és átnyújtotta a pompás fejdíszt, melyet az ilyen diplomáciai küldetésekhez szokott viselni úrnője.

Rodiára igyekeztek Onaconda Farr hívására. Mióta Rodia a Köztársaság mellett döntött, folyamatosan próbálta a Szeparatista Szövetség visszacsábítani a saját oldalára. Hol mézes-mázas módon, hol erővel. Mikor legutóbb erre járt Amidala, a Szövetség csapdát állított neki, és foglyul ejtette. Ebben Ono bácsinak is nagy része volt, bár végül pálfordulást hajtott végre, és a CIS ellen fordult. Ezért Amidala most kapott egy kisebb klón flotillát kíséretnek, bár ez diplomáciai küldetés volt, Rodia légteréig el kellett kísérniük a szenátornőt. Ott megmaradni orbitális pályán, míg Amidala lemegy tárgyalni a szeparatista küldöttséggel, hogy békés úton meggyőzze őket, Rodia ezek után sem kíván csatlakozni a CIS-hez. 
-Úrnőm, rossz előérzetem van! Ezúttal vajon mi vár ránk a bolygón? Emlékszem, legutóbb Jar Jar próbált Jediként segíteni nekünk, de most nincs itt! 
-Nyugodj meg Szrípió! Itt vannak a klónok kíséretnek. Jar Jar nélkül is elboldogulunk valahogy. 
Szrípió mindig félt, mindentől. Bár azért Amidala sem volt nyugodt teljesen. Legutóbb valóban bebörtönöztette őt Nute Gunray itt, Rodián. Most állítólag Lott Dod fogja őt várni, vele kell majd tárgyaljon. Próbálta a beszéde egyes elemeit átgondolni, bár a tárgyalás sosem zajlott még klisék szerint. 
-Amidala Szenátor! Mi itt lemaradunk! Innentől egyedül kell menjen a találkozó helyszínére! Sok sikert a tárgyaláshoz. -jelentkezett be a kísérő hajók kapitánya. 
-Köszönöm Parancsnok! -nyugtázta Amidala. A karcsú, ezüstszínű Naboo cirkáló elhúzott a klón hajóktól, és landoló pályára állt. Rövidesen fel is bukkantak Rodia érdekes buborék védőburái, melyek Padmét nagyban emlékeztették a Gungan viziváros, Otoh Gunga buborékstruktúráira. Bekapcsolta a comm csatornát, és leszállási engedélyt kért. Rövidesen meg is kapta, és az egyik buborékon szétcsúszott egy dokkoló hangár teteje. 
-Engedély megadva. Szálljon le a PKN-2 jelzésű dokkba! -hangzott fel egy szigorú hang a Comm hallgatójából. Amidala finoman megbillentette a hajót, hogy a megfelelő szögben szállhasson be a buborékhangárba.

Ez a parányi mozdulat mentette meg az életét! A hangár tetején levő légvédelmi torony ugyanis tüzet nyitott a Naboo fregattra! Ebben a pillanatban a klónokat is támadás érte fent az űrben. Amidala fél szemével látta is, ahogy apró fénypöttyök kezdnek el villogni fent az égen, jelezve, hogy fent elkezdődött a tűzharc. Meredek felhúzta a gép orrát, és a folyamatosan tüzelő légvédelmi torony sugarait kerülgetve iszkolni próbált. A meredek emelkedő pálya őt belepréselte a pilótaülésbe, de C-3PO, aki nem volt bekötve, hanem mögötte állt, hanyatt esett. 


-Ó Tervezőm! -nyöszörgött. 
-Amidala Szenátor! -üvöltött Padme fülébe egy klóntiszt. A kíséretét támadás érte! Szeparatisták törtek ránk a hipertérből! Nem tud visszatérni! Folyamatos tűz alatt vagyunk! Szálljon le, és keressen egy biztonságos helyet! 
-Nem tudok leszállni Parancsnok! Rodia valószínűleg megszállás alatt van, rám is tüzet nyitottak! 
-Szenátornő, nem tud visszatérni az űrbe! Mi még bírjuk a tüzet, de az Ön hajója nem harci gép, nem érheti találat! Maradjon a levegőben! Ne szálljon akkor le, de egyelőre nem tud visszatérni sem! 
-Értem Parancsnok! Azonnal értesítse a Főhadiszállást Coruscanton, és jelezze a támadást a Jedi Tanácsnak is! 
-Megtörtént Úrnő! A beszélgetés alatt Padmé folyamatos puffogást, dohogó, tompa morajlást hallott a hallgatójából. Jól tudta, fent az űrben kaszál a halál. Nem tehetett mást, felemelkedett biztonságos magasságba, és elkezdett körözni, bízva abban, hogy a helyzet kedvező fordulatot hoz. Fent az űrben Mar Tuuk kapitány egy holografikus, csuklyás, kéken villódzó alakot hallgatott, és jelentett neki. A közelben álló droidok azt hallhatták, ahogy Tuuk a sejtelmes alakot Nagyúrnak nevezi, és jelenti, hogy az információ igaznak bizonyult, a naboo-i szenátor megérkezett, kisszámú kísérettel, melyet a Szeparatista flotta támad… 

*** 


Toydaria felett is dúlt a harc. Obi-wan és Anakin rombolói, valamint a harci gépek kint az űrben elkeseredett harcot vívtak Grievous flottájával. A két Jedinek is vadászba kellett szállnia, és saját maguknak is résztvenni a harcokban, oly sok volt az ellenség. “Azért abban valamelyest igaza van Anakinnak, hogy valóban egyre távolabb kényszerülünk harcolni az otthonunktól. Egyre kevesebb a csapatoknál a Jedi, és egyre szélesebb a front. Ezáltal természetesen egyre szétszórtabbak a klón hadtestek is.” futott végig Obi-wan Kenobi agyán, mialatt tökéletes összhangban repült tanítványával, és barátjával a gyilkos csatában. 


-Tábornok urak! -jelentkezett be a kommunikációs tiszt. Az ARC fightereink erős támadás alatt vannak! Nem tudom az E-wingeket arra irányítani, mert ők is harcolnak! Tudnak segíteni rajtuk? Anakin átnézett Obi-wanra, aki biccentett. A két Jedi bedöntötte a vadászt, és folyamatos tüzeléssel oldalra vágódott. Szükség is volt rájuk, és a csata alatt még számtalanszor. Lassan-lassan viszont kezdtek felülkerekedni, és előnyhöz jutni. 
-Tábornok urak! -jelentkezett be ismét a kommunikációs tiszt. Jelentették Coruscantról, hogy Amidala szenátort váratlan támadás érte Rodia mellett…! 
-Él a Szenátor? -üvöltötte közbe Anakin. 
-Információink szerint igen, Uram. A flottától elszeparálódott, és próbálják feltartani a szeparatistákat, de nagy a túlerő. Segítséget kérnek! 
-Túl messze vagyunk! Nincs más bevethető egység a közelben? -vetette közbe Obi-wan. 
-Ha messze vagyunk, akkor induljunk el most, máris! -kiabálta Anakin. 
-A mi feladatunk EZT a csatát győzelemre segíteni Anakin! 
-Mester, Padménak szüksége van rám… illetve ránk! 


-Anakin, vigyázz! -kiáltotta Obi-wan. Ugyanis a vita hevében Anakin megfeledkezett a körülötte dúló csatáról, és gépe elkezdett oldalra sodródni, majdnem nekikoccanva a mellette szorosan repülő piros Jedi starfighternek, melyben mestere ült. Obi-wannak kicsit odébb is kellett rántania a botkormányt, nehogy ilyen sebességgel ütközzenek. 
-Bocsáss meg, Mester… -szabadkozott Anakin. Két Tridroid vette célba a bizonytalankodó vadászgépeket, és támadó pozícióba álltak. Obi-wan időben reagálva kitért a lövedékeik elől, és mögéjük vágódott. Anakin, megzavarodva az elmúlt pillanatok miatt előttük maradt, és kétségbeesetten próbálta lerázni őket. 
-Anakin, nyugodj meg! Amikor mondom, térj ki előlük balra! -nyugtatta őt Kenobi. Anakin szinte nem is hallotta, hogy mestere mit mond. Szemei előtt Padme volt, csak őt látta. 
-Várj… Most! -hallatszott a hallgatójából, amire Anakin nem reagált. Fedélzeti asztroszer droidja, az okos kis Artú Dítú elérkezettnek látta az időt, hogy közbeavatkozzon, és átvéve az irányítást, balra döntötte a félig alélt Anakin gépét. Pont időben, mert Kenobi gépe elkezdett tüzelni, és a lézersugarak csapódtak bele a két Tridoroidba, és nyilvánvalóan pár lövedék, amik melléjük mentek, azok Anakin gépében is kárt tehettek volna. 
-Szép munka R2! -dicsérte meg Obi-wan. Anakin, a JELENRE fókuszálj! Ezt mondtam neked a kantinban is! Térj magadhoz! Szükségem van rád a csata megnyeréséhez! 
-Bocsáss meg, Mester. De Amidala szenátornak is szüksége van segítségre. És neki nincs más, aki tudna segíteni! 
Anakin elgondolkozott. 
“COPY! Ő oda tudna érni, és segíteni Padménak, míg én oda nem érek!” 
-Copy… Mester, vissza kell szállnom a rombolómra. A távolsági adón el tudom érni Copy-t, és előre tudom küldeni őt, míg oda érek ő képes feltartóztatni a droidokat! 
Obi-wan lemondott tanítványáról. Tudta, hogy a lelke már nincs itt, csak a teste. Az meg végképp nem hiányzott volna, hogy dekoncetrált tanítványát itt lőjék le emiatt. Egyébként is, tudta jól, ha Anakin a fejébe vesz valamit, arról senki sem tudja lebeszélni. 
-Rendben van Anakin. Eredj hát, repülj Amidala szenátor segítségére… Ha az Erő segít, és megnyerjük itt a csatát, utánad megyek a flottával. Vidd a hajódat, siess! Anakin oly gyorsan pördült meg, mint a villám. A forduló közbe kabinablaka szembekerült Kenobiéval, mikor tekintetük találkozott, Anakin hálásan biccentette meg a fejét. Majd a comm csatornáját bekapcsolva beszólt a hajójába: Admirális, hiperűrugrásra felkészülni. Irány Rodia! 

*** 

Mikor Copy csuklóján elkezdett villogni az a kommunikációs konzol, melyen csak és kizárólag Anakintól kapott utasításokat, épp a körletében pihent. Sebtében kellett összekapnia magát és osztagát. Mivel nem oly rég tértek vissza, a cirkáló még nem is volt nagyon kipakolva. Villámgyorsan feltöltötték üzemanyaggal és munícióval, beöltöztek, és már indultak is Rodia mellé. Anakin felvázolta nagyjából a helyzetet. Az esélyek nem voltak túl jók. A Mester azt ígérte, ő is száguld a helyszínre, de Copy nem volt túl nyugodt. “Mi rövidesen ott leszünk, és több óráig fel kell tartanunk őket, mire Anakin és a flotta segíteni tud majd.”

Felhangzott a hangárban egy sziréna, és a falon forogva elkezdett villogni egy vészfény. Ideje volt járműbe szállni minden pilótának, és a személyzet is el kell hagyja a területet. Rövidesen kiegyenlítik a nyomást, kinyitják a hangárajtókat, és kezdődik a rock and roll. “Küldetésünk van…” visszhangzott a fülében Anakin. “Szolgálunk.” Megigazította a kesztyűjét, és lepillantotta műszerfalra. Belülről is teljesen olyan a gépe, mint Skywalkeré. “Tökéletesnek kell lennie a látszatnak. A küldetés alatt te nem Anakin Skywalkert képviseled. TE VAGY Anakin Skywalker!” Copy pulzusa egyre magasabb lett. Keze a kormányra csúszott, a másikkal pedig felkapcsolt pár gombot. A sárga Jedi Starfighter halkan felbúgott. A lámpa fénye vörös lett, a sziréna elhallgatott, és a köztársasági romboló teteje elkezdett szétnyílni. 
-Na gyerünk! Zsivány osztag, utánam! Az Erő legyen velünk! 


Copy gépe kibuggyant a kék erőtérből, mögötte árnyékként az Y-szárnyú gépek. Az űr mintha szívószállal szippantotta volna ki a biztonságos hangárjukból az újonnan jövőket, majd odaköpte őket a már jelenlevők közé. Copy azonnal harcba bocsátkozott ellenséges vadászokkal. Hajóparancsnoka pedig utasításokat adott a szétcincált, alaposan megfogyatkozott szövetséges erők parancsnokának: 
-A köztársasági cirkálók Anakin Skywalker parancsára helyezkedjenek védőállásba! Úgy helyezkedjenek el, hogy a testükkel védjék Rodia légterét! Folyamatos tűz az ellenséges cirkálókra, a vadászok pedig akadályozzák meg, hogy ellenséges gépek jussanak át a védelmi vonalon! Egyetlen egység sem juthat át a falunkon! *** 

Mar Tuuk megrökönyödve hallotta, amikor megjelent még egy köztársasági cirkáló, hogy a klónok felmentősereget hoztak. Annak azonban örült, hogy csak egyetlen egy romboló érkezett. Ez olyan sokat nem rontott szerinte a “győzelmi” esélyein. Mikor kinyílt az ellenséges hajó, és megjelent Skywalker hajója, az egyik droid félve jelentett: Ööö… Uram! Ez ismét Anakin Skywalker…

Mar Tuuk nem csodálta, hogy Grievous dühében sorban üti le ezeknek az ostoba droidoknak a fejét. Ha nem lett volna egy félős Neimoidi, ő is lecsapta volna. 


-Látom, maga idióta! Mire vár?! Azonnal megtámadni! Egy teljes raj Keselyűt neki! A kékes árnyalatú Keselyű droidok valamiféle gépies kuruttyolással nyugtázták a parancsot az űrben. Fejüket egy picit kiemelve a géptörzsből körbenéztek, és azonnal beazonosították a célpontot. Egy apró, sárga Jedi vadász épp most vált le egy osztagnyi Y-wingtől, és meredeken emelkedett.

A nyomába szegődtek, és veszett sebességgel üldözték. A vadász menekülőre fogta, a droidok követték. Az emelkedő pálya tetején a sárga hajó fejjel lefelé állt, és átsiklott egy köztársasági naszád felett, majd bebukott mögé, és alávágódott. A másik oldalon kiszállt mögüle, és hirtelen oldalra vágott. Az üldöző Keselyűk szembe találták magukat az Y-szárnyú gépekkel, amik folytonos tüzeléssel fogadták őket. A csapda bevált. A Keselyűk mind megsemmisültek. Skywalker gépe kivégzőosztag elé csalta őket! 
-Áááá! -üvöltött Mar Tuuk. -A CC-12-es, és a 13-as romboló lövegtornyait átfordítani rájuk! Össztűz Skywalkerre!

A négyzetes ágyútornyok abbahagyták a köztársasági flotta tüzelését, és ráfordultak az apró gépekre. Folyamatosan lőttek, de nem találtak. Képtelenség volt a gyors vadászokat eltalálni. Viszont a köztársasági rombolónaszádok fellélegezhettek végre. Pajzsaik már majdnem túlhevültek, alig-alig lettek volna képesek további lövések energiáját elhárítani.

A kiürítést, evakuációt ezennel megúszták. Hála Skywaker Mesternek, aki magára vonta a tüzüket, és ott ficánkol a sok sugárnyaláb közt apró gépével, az Erőt kísértve… 

*** 

Padme Amidala gépe már több órája repkedett körbe-körbe Rodia felső légkörében. Lejjebb nem tudott szállni, mert a légvédelmi tornyok folyton az eget pásztázták, de az űrbe sem volt ajánlatos kilépnie. Kicsit meg is lepődött azon, hogy ilyen soká képes feltartóztatni az a maroknyi klóngép, meg az a pár romboló a CIS flottáját. Közben a fregattparancsnok időről-időre szóval tartotta őt, biztosítva a kitartásuk felől, és arról a jó hírről is, hogy megérkezett Anakin Skywalker is. Padme nem tudta eldönteni, vajon tényleg szerelme van itt, vagy Copy, a klónja. Mikor Anakin egy bizalmas pillanatban beavatta szerelmét az ötletébe, Padme nagyon örült neki.

Titkon azt remélte, Copy egyre több küldetésen fogja Anit helyettesíteni, ezáltal felére csökken, vagy remélhetőleg még lejjebb annak az esélye, hogy egy bevetésen szerelmét eltalálják. Ám mikor Anakin be is mutatta Copy-t Padménak, a helyzet megváltozott. A fiatal klón egy szomorú szemű, mély érzésű ember volt, halk szavú, kötelességtudó. Amidala hamar megkedvelte. Mikor Anakin tanította a fiút, Amidala látta, hogy kapcsolatuk több, mint Jedi tábornok, és klón katonája. Anakin barátjának tekintette Copy-t. Padme észrevette azt is, hogy a klón magányos, mióta kikerült a testvérei közül. Anakin ezt természetesnek vette, hisz a Jedi ifjoncokat is elszakítják családjuktól, mikor Jedivé nevelik őket. De látszólag azt nem vette tudomásul, vagy nem értette meg, Copy nem Jedi, hanem egy ember, korlátolt képességekkel, és érzésekkel. Anakin részesévé akarta tenni barátját is a sikereinek, s majdan a végső győzelemnek is. Az nem kristályosodott ki benne, hogy elvárásai néhol túlzottak, hiszen amit egy Jedi képes megtenni, vagy megoldani, arra egy egyszerű ember, még a legnagyobb jóindulat mellett is, képtelen. Padme szenzitív volt, egyrészt női lelke, másrészt diplomáciai vénája miatt. Ezt ő kapásból meglátta, megérezte, de Anakin hajthatatlan maradt. “Copy egy napon ott fog mellettem állni, és amikor a Kancellár kihirdeti a békét, őt is megilleti majd a dicséret, az életművének elismerése, és valamiféle csodás hely az elkövetkező világban, a háború után.” Gondolatait hirtelen mintha Copy hangja szakította volna félbe. S valóban, a rádiójában Copy kiabált.
-Amidala Szenátor! Meneküljön! 

*** 

Mikor Mar Tuuk sokadik módszere is kudarcot vallott fent az űrben, agyán átvillant egy sötét gondolat. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy a klónok védelmi vonalat húztak flottája, és Rodia közé. Immár az is nyilvánvaló lett előtte, hogy Skywalker az időt húzza, és önmagára vonta a figyelmét, ezzel tehermentesítve a köztársasági flottát. Rendkívül dühös volt, mert ez a felismerés sok hajójába került, amiket sorra vesztett el ostobasága miatt. Már nem volt biztos a győzelemben sem, bosszúra szomjazott. 


-Parancsnok droid! Két Keselyű észrevétlenül váljon le a kötelékből, mintha találatot kaptak volna, vagy mintha vissza akarnának térni a fregattjukba. Nagy ívben kerüljék ki a klónok blokádját, és kerüljenek mögéjük! Azt akarom, hogy Amidala Szenátort lőjék le! 
-Vettem, vettem! -nyugtázta a droid, és már el is kezdték benyomkodni az utasítást a pilótadroidok a konzolokba. Kis idő múlva valóban szinte észrevétlenül a nagy nyüzsgésből kivált két Vulture droid, és oldalirányban távolodott a csata helyszínétől.

Mikor Copy előtt eloszlott egy Tridroid lángja és törmelékhalmaza, döbbenten vette észre a két lopakodó Keselyűt. A köteléke harcban volt, minden embere az életéért küzdött a csatatéren. Egyedül kellett lépnie, villámgyorsan. Tüzelve tört magának utat, és utánavetette magát a szeparatista vadászgépeknek. Sejtése beigazolódni látszott, amikor a Keselyűk jóval előtte hirtelen ereszkedő pályára álltak, és süllyedni kezdtek a légtérbe. Copy utánuk vágtatott, Starfightere mint egy megsarkantyúzott ló nyerített fel az erőltetett száguldás miatt. Anakin már rögvest a közös küldetéseik elején megtiltotta neki, hogy a rádiót használja. Nem volt szabad beszélnie, hisz a hangja alapján beazonosíthatják, hogy ő nem is Skywalker. Ezért csak fohászkodni tudott, hogy utoléri a két merénylőt, mielőtt azok elérnék Padmét. Ám a távolság csak keveset csökkent közte, és a két Keselyű közt. Agya zakatolt, és semmi ötlete nem volt. Padme Amidala gépe már a távolban látszódott is, pillanatok kellenek már csak a két Keselyűnek, és odaérnek! Copy döntött. Megszegi a parancsot, és rádiózni fog. Anakin Mester felesége többet ér, mint a taktikai előny, akkor legalább befejeződik végre ez az őrült helyettesítős dolog, és tán ő is visszakapja az éltét. 
-Amidala Szenátor! Meneküljön! -kiáltotta a rádióba. -Két Keselyű droid halad Ön felé hat óra irányból! Teljes tolóerővel haladjon tíz óra felé! Padme meglökte a tolóerőkart, és balra fordult, tíz óra felé. Copy ismerve a haladási irányát, levált a droidokról, és afelé száguldott, ahova nemsoká Amidala fogja hozni a droidhajókat. S valóban, a rövidebb út miatt utolérte őket, a terve bevált. Tüzet nyitott az egyik Keselyűre, ami hirtelen kilőtt egy-egy rakétát mindkét szárnya alól a Szenátor menekülő gépe felé. A Keselyű felrobbant, ám a két rakéta Padme ezüstös Naboo fregattja felé száguldott. “Amikor rád akaszkodik egy hőkövető rakéta, alkalmazz energia koncentrálást! Kezdj el előre felé száguldva nagy sebességgel pörögni egyfajta dugóhúzó manőver segítségével, egy spirálisan szűkülő pályán. A hajtóműved melege egyre beljebb és beljebb fogja csalni a két rakétát, míg végül össze fognak ütközni! Nem könnyű Copy, de megoldható.” -jutott eszébe Anakin magyarázata, mikor ezt a borzalmasan veszélyes manővert tanította neki. 


-Szenátornő! Forduljon kilenc óra felé, kereszteznem kell az üldöző rakéták pályáját! Padme gépe kilencven fokban balra fordult, mögötte lihegett a két rakéta, egyre közelebb hozzá. Ahogy Padme gépe elhúzott, Copy mögé rántotta a Jedi starfighterét, és jobbra elfordulva elcsalta róla a rakétákat, saját hajtóműve melegét ajánlva fel nekik cserébe. “Na most ezt aztán jól megnyertem magamnak…” futott át Copy agyán. 
-Ártú, készülj fel az energiakoncentrálásra! Fedélzeti droidja egy gyors csippantással nyugtázta a parancsot. Rövidesen vissza is igazolta a monitoron, a gép készen áll a manőverre. Copy elkezdte.

Ahogy elkezdett forogni, a két rakéta követte a mozgását, és szűkülő csigavonalban egyre közelebb pörögtek egymáshoz, orrukat a zsákmányon tartva észre sem vették, amikor egymásnak ütköztek. Óriási robbanással adták át magukat az enyészetnek. Copy megszédülve rakta egyenesbe ismét a gépet. Picit forgott vele a világ, az eszelős pörgés miatt. Mikor ismét fókuszáltan tudott nézni, tekintete egyből Padme gépét kereste. Rövidesen meg is látta, ahogy menekül, sarkában a maradék Keselyű droiddal. Ismét messze került tőlük, eltávolodtak tőle. 

*** 

Anakin nyugalmat erőltetve magára, karba tett kézzel állt a hajóhídon, tekintete a semmibe meredt, ahogy a hajó száguldott a hiperűrben.

Több szakaszból álló ugrások sorozatával tudtak csak eljutni Rodiáig. Az utolsó parsec kivárása már nagyon nehéz volt. Már meditált a szobájában, leellenőrizte a gépét, megtartotta az eligazítást a katonáknak, és a parancsnokoknak is.

Már csak oda kell érni… “Hogy tud Obi-wan mindig olyan nyugodt lenni, egyszerűen nem értem…” Végre felhangzott az első sziréna, lehet rohanni a hangárokba. Úgy szaladt mindenki, mintha az élete múlna rajta. Mire a hangár kinyílt, mindenki, és minden a helyén volt. A felmentősereg kiszáguldott. Anakin elé hihetetlen látvány tárult. A bolygónak háttal, vagy oldalt alig működő, lángoló köztársasági rombolók védik Rodiát a szemben álló CIS erőktől.

Közöttük vadászgépek, utolsó erejükkel küzdenek a droidvadászok ellen. “De még a blokád legalább áll.” -gondolta. 


-Parancsnok! Jelentést! 
-Skywalker Parancsnok! Mióta kivált a kötelékből, vesztettünk még egy rombolót, és tizenöt vadászgépet. Sikerült megállítani azokat a Keselyűket? 
-Milyen Keselyűket? 
-Hát amik után eredt a bolygó felé… -válaszolta a flottaparancsok. 
-Átjutott két Keselyű a blokádon?! -kérdezte Anakin rémülten. 
-Uram…? -kérdezett vissza döbbenten a flottaparancsok. Nem értem… hiszen előbb Ön repült utánuk, nem? Anakin azonnal beleszólt a mikrofonjába, ezúttal saját hajójának parancsnokát szólítva meg: Admirális, átadom a parancsnokságot. Támadja hátba az ostromló Szeparatistákat, én lemegyek Rodiára! 

*** 

Copy a nyomába eredt a másik Keselyűnek. Gyomra remegett, olyan felelősséget érzett magán, mint még sosem. Padme hangja ütötte meg a fülét: 
-Copy, nem bírom lerázni, segítsen! 
-Jövök, Úrnőm! 
-Mit csináljak, Copy? -hallatszott Amidala rémült hangja. 
-Úgy kéne forduljon, hogy ismét közeledjenek! Nagyon messzire kerültek tőlem! Nagy ívben, nagyon nagy ívben kezdjen el fordulni, de egy cseppet sem lassíthat! Amidala őrülten száguldva apró, pár fokos szögben elkezdte a manővert. A Keselyű utána. 
-Remek, Úrnőm! Tartsa ezt az irányt, és folyamatosan ebben a tempóban, és ebben a szögben forduljon! Copy a fedélzeti droidjához fordult. 
-R2! Számítsd ki, hogy ha a Naboo fregatt ezzel a sebességgel, ebben a szögben halad, a körkerület mely pontján tudok a leggyorsabban beavatkozni! A robot pár másodpercig kalkulált, majd kirajzolta az ideális pozíciót a monitorra. Copy egy villámgyors rántással arra lökte a gépét és száguldott. Ahogy az irányra fordult, Amidaláék mögött, fent a felsőlégkörben előbukkant egy sárga Jedi vadász. 
-Padme! -kiáltott a rádióba Anakin. -Itt vagyok én is! Mindjárt odaérek! Anakin felülről érkezett. Amidala ezüst cirkálója elfelé száguldott tőle, mögötte nem sokkal egy Keselyű droid. Padme egy köríven mozgott, mögötte a Keselyű folyamatosan tüzelt, a lövedékei folyton oda szálltak, ahol Padme legutóbb volt, mintegy a kör érintőjeként rajzolva vörös vonalakat Rodia egére. A kör sugarán kifelé Copy száguldott a találkozási pont felé. Anakin egyből átlátta a helyzetet. “Copy jó tanítvány. Én sem csinálnám másképp.” 
-Siess Copy! Van még rakétád? -szólt át Copy frekvenciáján a klónnak. 
-Nincs Mester! 
-Fedélzeti ágyúval ki tudod lőni? -aggodalmaskodott Anakin. 
-Igen. Nem hagyom, hogy lelője! 
Mindeközben Anakin is száguldott, ő a droid mögé fog érkezni. Padme azonban egy picit letért a körpályáról. Mikor Anakin is belépett a légtérbe, egy pillanatra inkább felé akart fordulni. Ám ő messze volt még, emiatt folytatta a körpályát, Copy felé. Viszont az a parányi bizonytalanság, letérés elegendő volt ahhoz, hogy a kikalkulált találkozási pont helytelenné váljon. Ezt senki sem látta, Anakin sem, Copy sem. Viszont nyilvánvalóvá vált, mikor a két vonal nem találkozott. Copy azonnal irányt váltott, és próbálta kikorrigálni a pályaívet. Már nem tudott ráfordulni a Vulture droidra, hogy kilője. A nyitott com csatornán keresztül hallotta, hogy Amidala fedélzeti kompjutere sivítva jelzi, hogy a Keselyű befogta Amidala hajóját, és rakétát fog rálőni. Szeme sarkából halványan látta, hogy Anakin gépe lassan a Keselyű mögé süllyed, de még nem tud beavatkozni. Azt is tudta, hogy már nem tud Amidala mögé zárkózni, hogy az előbb alkalmazott energiakoncentrálással leválassza róla a rakétákat. A Keselyű lőtávolságba ért. Szárnyai alól sivítva száguldott ki a hőkövető rakéta, és Amidala hajója után eredt. Másodpercnyi döntési idő maradt. A fülhallgatóban hallatszott Amidala sírása, és Anakin ziháló lélegzete is. Copy gondolataiban felrémlett Anakin mondata: Az Erő néha olyan feladatot bíz ránk, melyet nem mi választottunk, hanem a feladat választ bennünket! Szolgálunk! És ha egy nap el kell menjünk, mert magához szólít az Erő, tiszta lélekkel tudjunk menni. Copy a rakéta elé rántotta a gépét. Orrával felfelé, szárnyait kifeszítve, teljes testével védte meg Amidalát, a rakéták belecsapódtak a gépébe, mely azonnal felrobbant. Anakin döbbenten bámulta a történteket. Szája összehúzódott, teljes erejével összeszorította ajkait, mert könnyeivel küszködött. Utolérte a Keselyűt, befogta és porrá lőtte. 
-Copyyy! -üvöltött fel fájdalmában. *** 

Obi-wan erői is megérkeztek végszóra. A CIS flotta részben megsemmisült, másik fele hanyatt-homlok menekült. Mikor Anakin és Padme felszálltak a győztes csata után, és apró gépeikkel dokkoltak Kenobi cirkálójában, mind a ketten sokkhatás alatt voltak. Obi-wan szomorúan nézett tanítványára, akit nagyon megviselt, hogy mindenkit, akit szeret, lassan elveszít. Úgy érezte, szólnia kell. 
-Belátom Anakin, mikor kiképezted Copy-t, jól választottál. Remek ember volt, és kitűnő pilóta. Áldozata példaértékű, melyért a Köztársaság és a Jedi Tanács is hálás lesz. 
Padme könnyes szemmel folytatta: 
-Azért halt meg, hogy én élhessek. A sajátjai kitaszították. Egyedül volt. Néha szenvedett, és nem értette azokat a magasztos célokat, amikről beszéltél neki, mégis, megpróbált azok szerint élni, s halni. Ezért én is új erővel fogom szolgálni az ügyünket, ha kell, halálomig képviselve a jót, meghálálva azt, hogy még itt lehetek, és képviselhetem… 
Anakin rájuk nézett. 
-Copy nem lesz névtelen hős. El fogom mondani, mindenkinek el fogom mondani, hogy itt járt, és hogy hogyan élt s hogy halt, miérettünk. Az Erő legyen vele! Köszönünk mindent!

Tekintsétek meg a custom Copy figurámról készült fotókat!

custom Copy figura elölről


custom Copy figura hátulról


custom Copy figura oldalról


custom Copy figurát Anakin várta leszállás után


Copy önfeláldozása (saját figura és PS dioráma)


Ezzel a novellával kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket az oldal minden kedves olvasójának!

Köszönöm hogy a Custom Star Wars oldalt választottad, gyere vissza az oldalamra máskor is! Ha tetszett, nyugodtan írd meg a véleményed!

 írta: Rostás Norbert 2012.12.13.