Vandar Tokare Jedi Mester

Vandar cikk Versényi Laci bácsi emlékére, tiszteletére.

Vandar mester hangját Tom Kane adta, ugyanúgy, mint Yodáét a Clone Warsban. Mivel nálunk Versényi Laci bácsi adta a hangját a filmben, és a Clone Warsban is, felkértem őt Vandar mester megformálására is. Ezt a hangmintát korábban rögzítettük, amit hallottatok a cikk indítása közben. Most azért írtam ezt a Vandar bemutatót, és azért publikálom az anyagot a hangmintával, hogy emléket állítsak Laci bának, akivel többször is találkoztam, és nagyon szerettem. Most örülök külön, hogy lehetőségem volt megszorítani a kezét, beszélgetni vele, ráadásul még a hangját is megörökíthettem, mert így megmaradhat nekem, és a CSW olvasóinak, örök mementóként emlékezve (többek közt) Yoda megformálójára, Versényi László színművészre.


Vandar Tokare egy hím Jedi Mester volt abból a fajból, amiből Yoda Mester is származik. Ő volt a rangidős Mester a dantuini Jedi Enklávéban a Mandalori Háborúk, majd az azt követő Jedi Polgárháború idején is.

Jó barátja volt a Tanácsban ugyancsak tag Vrook Lamar. Ám még vele is gyakran vitáztak, sajnos leggyakrabban Revan képzése kapcsán nem értettek egyet elvi kérdésekben.

Néhány vitájuknak mi is szemtanúi lehetünk, vannak nyilvános vitáik, ám vannak olyan vitáik, melyeket a KotOR 2-ben nyithatunk ki egy bizonyos módon! Ugyanis a Dantuin Khoonda előtt van egy régi, megviselt protokoll droid, melyet megfelelő képességek birtokában, és a megfelelő válaszokat, utasításokat választva a párbeszédből az Exile Jedivel megszerezhetjük egy régi beszélgetésük felvételét.

Szóval a Jedik sem értettek egyet, és vitáztak, mert Revan ügye rendkívül fontos volt, ám előre beláthatatlan. Akárcsak a filmben Anakin Skywalker, ugyanúgy Revan is megosztotta a Tanács tagjait, és bár kétségkívül érezték a benne rejtőző iszonyú nagy Erőt, ám jövője ködbe burkolózott, és az Erő Sötét Oldala kísértette, mely mindkét fiatal sorsát nagyban befolyásolta, mint ma már tudjuk. Ám a Mesterek akkor és ott csak az érzéseikre hagyatkozhattak, és meg kellett hozzák a döntést, kiképzik-e Revant, rábízzák-e a saját sorsukat, és akár a Galaxis sorsát, vagy eltanácsolják. Végül elvállalták, és kiképezték, ám Revan a Mandalori fenyegetés miatt egy időben úgy dönt több társával, (például az Exile, a Kotor2 főszereplője is köztük volt) hogy elmennek segíteni a Köztársasági erőknek, akik vesztésre álltak a háborúban. Revan, Malak, és még pár renegát Jedi a Jedi Tanács tiltása ellenére vállalták a harcokat, mindent hátrahagyva, saját szakállukra elhagyva a Jedi Rendet, Exile például Padawan-ját hátrahagyva csatlakozott az önkéntes Jedikhez. Nyilván azért tették ezt, hogy segítsenek a rászorulóknak, ne nézzék tétlenül a nép szenvedését, a sok halottat, éhezőt, nyomort. És ez az a pont, amiben még a Jedik sem értettek egyet, ez volt például az egyik sarkalatos pont, amiben Vandar mesterék is vitatkoztak. Azaz hogy a Jedi Rend hogyan cselekszik helyesen. Ha belép a háborúba, azzal továbbeszkalálva a konfliktust, vagy ha távol marad az öldökléstől. Vandar mesterék is ismerték és használták az a frázist, hogy a Jedi Rend nem harcos rend, ők a béke és a szabadság védelmezői, az igazság és egyfajta földi tökéletesség, egy egyetemes jó rendező elv követői, de mint tudjuk, a háború mindent felülír. A háborúban nem lehet jónak lenni, jónak maradni. Egyszerűen az másképp működik. Kihozza az emberekből az állatot, vagy tán inkább a démonikus lényt, mert ilyet még az állat sem csinál. A lelkek meghalnak a háború során, még ha a test életben is marad. A rémálmok örökké kísértik a túlélőket, sosem lehet túllépni a kiontott vér bűnén, még ha az ideologizálva is van, hogy „csak az ellenséget, a gonoszt” öltük is meg. Ez nem így van, és ezt Vandar Mester tudta. Ugyanakkor azt is tudta, hogy óriási a veszélye annak, hogy a Sötét Oldal elnyeli a résztvevőket. Hisz naponta öldösnek majd, mely során a lélek előbb megkérgesedik, majd meghal. Lassan megszokottá válik, és már nem csak az ölj, vagy megölnek frázis miatt, hanem az ember meggyűlöli az ellenséget. Mert látja, ahogy mellette testvérek esnek össze a fronton. Érzi a vér szagát. Érzi a fekália szagát. Hallja a sírást. Hallja a bombázást, a halálsikolyokat. Az égett hús szagát érzi az orrában. Úgy hunyja le a szemét, hogy nem tudja, éjjel nem törnek-e rá, nem ölik-e meg, felébred-e másnap. És szép lassan felemészti őt a Sötét Oldal. Ezt Vandar Mester tudta. Ő öreg volt, és bölcs. Sokat látott már, sokat tapasztalt már az évszázadok vérzivatarai alatt. Megjárta a háború poklát is. Nem kért többé belőle. És senkinek sem kívánta ezt megtapasztalni.

Azt is tudta, hogy ha a Jedik belépnek, új tömegeket fognak a frontra vezetni. Azaz még többen halhatnak meg. Sőt. A vezető Jedik is sorban fognak elesni. És a fej nélkül maradt tömegek állatias pusztításban fogják gyilkolni egymást kint a frontokon, sátáni dühtől vezérelve. Muszáj, hogy maradjon fej. Muszáj, hogy maradjon aki gondolkozik, csillapítja az indulatokat, aki tárgyal a békéről. Aki megoldást akar a problémákra, nem pedig megölni akarja azt, aki másképp gondolja a dolgokat. Vége lehet úgy is a háborúnak, hogy az erősebb leveri a gyengébbet, de vajon azzal az igazságát is ráerőlteti? Vajon elfogadja majd a vesztes a győztes ideológiáját is? Vajon nem maradnak örök sebek, sértettségek? Vajon a vesztes nem fogja várni a visszavágás, a bosszú lehetőségét? Nézzük csak meg a 1. Világháború lezárása mennyi sértettséget hordozott magában, mennyi területi veszteséget, mennyi anyagi kárt, mennyi bánatot, mely során egy generáció nőtt fel úgy, hogy csak a visszavágás lehetőségét várta, ezzel gyakorlatilag törvényszerűen előkészítve a 2. világégést. Vandar Mester bölcs volt. Mérlegelt, és úgy döntött, a Tanács nem harcol. De folyvást dolgozik a békén közben is. Míg Revanék a fronton kívánták a helyzetet megoldani. Az idő majd igazságot tesz.

Revan is hasonló géniusz volt, mint az Exile, e két ember sokakat ragadott magával, akik bízva bennük és a jó célban, hűen követték őket. Exile és Revan hősiesen küzdött mindvégig a harcok alatt, és lassan tábornoki rangba léptek. Sorban nyerték a csatákat, de csak egyre több és több rendszert kellett lemészároljanak, és végeláthatatlannak tűnt a háború. Nem lehetett nyerni, nem lehetett véget vetni az ütközeteknek, mindig volt egy újabb. Ismét gondoljunk a valós, emberiséget érintő 2. Világháborúra, mely végén az Egyesült Államok beveti az atombombát a világ hadtörténetében először, hogy megadásra kényszerítse a makacsul védekező Japánt, és lebombázza őket, hogy megtörje őket. Nyilván nem megegyezni akart. Nyilván sejtette, hogy Japánt ezzel talán örökre maga ellen fogja hangolni. De véget akart vetni a 6 éve húzódó világháborúnak. Ledobta Nagasakira, és Hirosimára. Japán kapitulált.

A renegát Jedik tragédiájáról már a Revanról szóló cikkemben beszámoltam. Az Exile Jedi, és Revan tragédiája Malachor V volt. Párhuzamot érzek Nagasaki és Hirosima ügyében. E bolygó birtoklásáért gigászi küzdelem folyt. Kialakult egy iszonyatos, végeláthatatlan csata, mely borzalmas áldozatokat követelt. Exile kiadta a parancsot a Mass Shadow Generator nevű irgalmatlan fegyver bevetésére, hogy véget vessen a vereség rémével, és a sok áldozattal fenyegető végeláthatatlan öldöklésnek. A Terminator 3-hoz is hasonlítanám, mikor a Skynet programot aktiválják, hogy a hálózatokat támadó vírusokat kiiktassák. Nos ezzel a filmben egy sokkal pusztítóbb, az emberiséget majdnem kiirtó programot indítanak útjára. Exile ugyan így jár. Kinyitja Pandora szelencéjét, és elindítja a soha nem tesztelt, Bao-Dur által fejlesztett brutális fegyvert. A fegyver működik. Letarolja a teljes ellenséges haderőt, ám egy apró mellékhatás is lesz, és elpusztítja a Régi Köztársaság erejét is! Most mit tegyen az Exile? “A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg Bao-Durt, vagy gyógyszerészét?” 😉 Tartok tőle, az nem segített volna rajta, hiszen felelősnek érzi magát sok élet kioltásáért. Az Erőben visszhangzik a sok haláleset, sok ember kiált fel egyszerre, majd meghal, ami fájó sebet okoz a lelkén. Olyasmi ez, mint amikor Yoda mester megérzi a 66-os parancs alatt lemészárolt Jedik fájdalmát, vagy olyan fájdalom, mint amit az öreg Kenobi érzett az EP. IV.-ben, mikor felrobban az Alderaan lakossága, az Exile is hasonlóképp megrendül. Ráadásul ő felelős is a történtekért, míg a két előbb említett Jedi nem tehetett a sok halálról. Küszködik, de nem tud megbirkózni lelki terhével, ezért az Exile lemond tisztségéről, és kilép a seregből. A többi Jedi, így Revan-ék is, mélyebbre süppednek a Sötét Oldalban, és maradnak, ám az Exile egyedüli Jediként hazamegy, és felelősséget vállal a Jedi tanács előtt a történtekért. Vandarék ismerik, tudják, hogy jót akart. Azt is tudják, hogy Exile és Revan szimbolikus karakter a többi Jedi előtt is. Őszinteségért nem sújthatják, hisz egyedül vallotta be, mi történt. Ám félnek, hogy más Jedik is így járhatnak majd. A Jedi Rend jó lehetőséget lát Exile esetében a példastatuálásra, hogy mások is meglássák, hogy sok Jedi hogyan, és miért kerül a Sötét Oldalra. Így Exile-t száműzik a Rendből, képességeit egy ősi Jedi trükk segítségével elveszik tőle, emlékeit törlik, és elzavarják a Dantooine-ról. Végülis Exile tudva, hogy saját szakállára, a Jedik tiltása ellenére cselekedett, mikor elment a háborúba, szabályokat rúgott fel, és öntörvényűen élt, ezért ellenállást nem tanúsítva, önként aláveti magát a Jedik akaratának, hagyja, hogy töröljék képességeit, és mindent elfelejtve átlagos emberként új életet kezd. Ám Revan eközben elszabadul, és eszelős őrületében a Sötét Oldalra lép. Malak követi, és a 2 volt Jedi Sith Nagyurak lesznek. Elmennek Korribanra, Malachorra. Kitanulják a Sötét Oldalt, olyan mesterektől, mint Uthar Wynn, és Darth Traya, alias Kreia. Végezetül nem csak hogy egy Sith lesz belőlük, hanem Sith, azaz maga az eszmeiség, maga a Sith Rend, melynek Revan a vezetője lesz, Malak pedig az ő jobbkeze. 


Az idő telt-múlt. A világ közben megfordult. A Sith-ek diadalmas menetbe fogtak, és sok helyütt győztek. A Jediket üldözik, a gonosz mindenütt jelen van. A Dantooine-i Rendet megtalálják, és szétrombolják. A mesterek menekülnek. A világ nyögi a Sith diktatúrát. Rendszerek senyvednek, emberi életek mennek tönkre. A Sors nem hagyja, hogy Exile elkallódjon, a Számkivetett belekerül a dolgok sodrásába, a galaktikus események miatt ismét részt vállal a történésekből, és jóként helyreállítja tönkrement életét, vagy rosszként egyszer s mindenkorra befejezi a Sith-ek gonosz útját. 
Mindeközben Vandarék kiképzik a következő generációt, melynek tagjai közt ifjú tehetségek vannak. Például Bastila Shan. A lány mesteri szinten képes használni az ún. Csatameditáció nevű Erő képességet. De vívásban, és tudásban is megfelelő alanya Vandaréknak, akik rábíznak egy fontos küldetést, mely megváltoztathatja a jövőt, és a Galaxis sorsát. Míg végül eljött a megfelelő pillanat. A Yavini Csata Előtt (YCsE=BBY) 3,957-ben a Jedi Tanács végre elküldte Bastilát és kis csapatát Darth Revan közelgő zászlóshajójára, hogy kapják el, vagy öljék meg, de valahogy állítsák meg a Sith-ek Sötét Urát. Bastila megkapja a Régi Köztársaság egyik legjobb konstrukcióját, az ún. Kalapácsorrú Régi Köztársasági Cirkálót, mely a legjobb hajók egyike, ezzel támadják meg Revanék Sith flottáját. Bastila a vezérhajón, az Endar Spire nevű ORHHCC-n (OldRepublic Hammerhead Class Cruiser) van, onnan irányítja a hadmozdulatokat. A csapatnak sikerül beszivárognia Revan hajójára, és éppen sikerült megtalálniuk őt, mikor Revan barátja, és tanítványa Darth Malak váratlanul, és hitvány módon hátba támadta volt mesterét és barátját, és tüzet nyitott a cirkálójára.

Revan elesett a detonáció miatt, és egy kemény felületbe úgy beverte a fejét, hogy gyakorlatilag kómába esett, és amnéziája is lett. De Bastila megmentette a férfi életét – átvonszolta az eszméletlen testet az Endar Spire-re, és stabilizálta az életfunkcióit, miközben az Erőt hívta segítségül, hogy megmenthesse Revan életét, és ezért kialakul köztük egy bizonyos Erő-kötelék. Bastila bejelentkezik Vandar mesternél, és jelenti, hogy náluk a „csomag”, azaz elkapták Revant. Vandarék utasítják, hogy hozza haza őt, terveik vannak vele. Revan úgy lett bemutatva az Endar Spire legénységének, mint egy sérült, eszméletlen Köztársasági katona. Mindeközben Malak továbbra is üldözte, és támadta őket. Bár az Endat Spire-t lelövik a Sith-ek, mentőkabinokkal evakuál pár túlélő, így Carth Onasi, Bastila Shan, és Revan is.

Végül hazakerülnek Dantooine-ra, ahol Darth Revan agyát egy ősi Jedi trükkel törlik, a Sith identitásától megszabadítják, és régi Jedi emlékeivel, de helyenként kicsit skizofrén állapotban elkezdik ismét a Fényre nevelni, a Világos Oldalra visszahozni, és lehetőleg ott is tartani, melléadva Bastila Shant, akivel ezidőtájt már Revan Erő-kötelékbe fonódott, majd később bele is szeretett. Ám mivel Bastila maga is tanítvány volt még ekkor csak, ezért Vandar mesterék folyamatos felügyeletet biztosítottak számukra, azaz önállóan tevékenykedhettek a küldetések alatt, de időről-időre jelenteniük kellett a dolgok előre haladtáról, illetve a Csillagtérkép darabok, s majd maga a Csillagkohó kapcsán felmerülő információk, problémák, küldetéselemek kapcsán.

Ennek során a Tanács mindenben segítette Revanékat, egyfajta mentorálásban is részesítve őket. Vandar Mesterék egyfajta liberális, szabad nevelést biztosítottak a számára, azaz bár tudták, hogy vissza is eshet, mégsem erőltettek semmit, hanem ismét teljes szabadságot, saját akaratot, és saját döntést is adtak számára. S bár Bastila mellette volt végig, és Vandarék is támogatták, a KotOR-ban játszhatjuk úgy is, hogy Revan ismét elkárhozzon, és bár Vandarék ezt is érzik, de hagyják élni s dönteni, saját érzései, saját akarata szerint. Ez a pont tán megint érthetetlen sokunk számára, hisz a háborúba elengedés után immár másodszor hagyják adott esetben eltávolodni a Világos Oldaltól. Ez valóban egy magasabb szintű gondolkodást igényel, mely az ember számára érthetetlen sokszor. Saját példám, de tán érthető a hasonlat, hogy ahogy a Kereszténységben hisszük, hogy Isten annyira szeret, hogy hagy egyedül dönteni, saját akaratot ad, és lehetőséget biztosít a saját utunk járására, akár annak a kockázatával is, hogy ELLENE DÖNTÜNK, azaz megtagadjuk őt, a létezését akár, és gonoszul élünk, de ahogy a Biblia is írja, úgy szerette a világot és a teremtett lényét, az embert, hogy megengedi még azt is neki, hogy teremtője ellen forduljon, még ha abból nem is jöhet ki jól. Valami hasonló lehet Vandar mester viselkedése mögött is. Talán hisz az egyetemes igazságban, abban, hogy végül minden jóra fordul, és az fog történni, ami meg van írva, még ha az emberi akarat miatt az út néha tartalmaz vargabetűket, kitérőket, csökevényeket, gonosz dolgokat is.

Valami hasonló dologra ébred Yoda Mester is a CW6 utolsó részeiben. Mikor rájön az Erő útjainak tökéletes mivoltára, rádöbben, hogy úgyis az lesz, ami az Erőben meg van írva. Ezért sem tesz semmit Anakin ellen. Ezért menti meg a látomásában, mikor Anakin lóg a semmi fölött, és Yoda elkapja, hátat fordít Palpatine-nak, aki Yodát rázza iszonyatos villámokkal, de Yoda akkor is megmenti Anakint. A dolog példázat értékű, azt jelenti, hogy elfogadja az Erő akaratát, azaz hagyja, hogy megtörténjen a szomorú végkifejlet akár úgy is, hogy annak ő is szenvedő fele lesz, akár ő maga is belehalhatna, hisz a gonosz képletesen őt rázza hátulról, de mégis feláldozza magát ha kell, hogy megmentse azt, aki romlásba dönti majd az egész Jedi Rendet. Ám Yoda tudja, az Erő úgyis megoldja végül, és kiválaszt majd olyan embereket, (Yodát és Kenobit) akiket felhasznál majd a jövőben a dolgok helyrehozására, az egyetemes igazság visszaállítására. Érdekes, hogy a Star Wars pont a faj két képviselőjét, Yodát és Vandart használja ezekre a példaértékű, és magasabb rendű eszmék képviseletére. Ráadásul 3-4000 év különbséggel. Yoda Mester gondolatai az utolsó részben igen elgondolkodtatóak, mikor Kenobinak és Windunak azt mondja, hogy:
“Már nem hiszem, hogy valaha, valaki győzni fog a háborúban, mert a sok csata során, a vérontásban odavész a lelkünk. Ám nyitva marad egy út előttünk, melyről a Sith-ek nem tudnak, és ezen az úton rálelhetünk a győzelemre. Nem a Klón Háborúkban… sokkal inkább MINDENEK FELETT.”

Vandar Mester bölcsessége is (ezeken az elveken túl is) legendás volt. Neki tulajdonítják azt a mottót, melyet sok Padawan felnevelése során elmondott, ez pedig a következő volt: “The eye sees, but cannot see itself. Anyone can be the eye, but the key to Jedi training is to be able to see oneself.” Azaz a szem lát, de nem képes magát látni. Mindenki lehet szem, de a Jedi képzés kulcsa, legfontosabb dolga, hogy képesek legyünk magunkat látni. Azaz a Mester arra tanította összes Padawanját, hogy ismerje meg önmagát, legyen tisztába saját magával, értékeivel is, hiányosságaival is. (No meg hogy olvassa a CustomStarWarst, ahogy hallottuk a cikk megnyílásakor, hisz ez minden padawan képzésének része kell legyen. 😉 ) Csak egy önazonos Jedi képes képviselni az igazságot, aki a helyén van, és rendíthetetlen hisz. Vandar sosem mondta meg, mit KELL látni. Miben KELL hinni. Csak útmutatásokat adott. Tapasztalatai, tudása, élete alapján tanácsokat adott. Aztán szabadon engedte a tanítványt, hogy érvényesüljön, éljen úgy, ahogy tud, használja azt, amit hozott, amit tanult. Sajnos ez a liberális nevelés már ekkor (is) megbukott. Az ember ugyanis gyarló. Kevesek adottsága a nagyság, a becsület, az igazság, és az ezekhez való ragaszkodás. Úgyhogy sajnos Vandar több tanítványa is elbukott. Revanról már beszéltem. Az Exile Jedi (Meetra Surik) is elbukott, majd megtért, vagy ott van például a képregényekből ismert fiktív hős, Zayne Carrick is. (Vandar Mester dolgait sok képregény mutatja be, főleg a Kotor sorozat egyes darabjai.

A képregényeket Török Roli barátom gyűjteményéből fotóztuk.) Na de térjünk még vissza a bukottakhoz, akik Vandar kezei alól kerültek ki, tehát eddig volt az Exile, Carrick, és megemlíthető Bastila Shan is talán, bár Bastilához csak részben volt köze Vandar mesternek, de kétségtelen, hogy mentorálta, miután egy időre Bastilát is átállítja ugye Malak a Sötét Oldalra. Szóval bárhogy is nevelünk bárkit, ahogy kiengedjük a világba, olyan fertő fogja körbevenni, melyben ember legyen a talpán, aki állva tud maradni, és megmarad a fényben bármit is tanult, bárki is képezte, az egyén egyedül a világban óriási veszélyeknek van kitéve.

Vandar Mester halálát is ezek a dolgok okozták, (vagy okozhatják,) a játékban hozott döntéseink alapján. Ha már a Knight of the Old Republic 1-ben Sötét Oldalon játszunk, akkor Vandar Mester meg fog halni a Csillagkohó ostromakor. Ugyanis Vandar Mester ott lesz azon az Old Republic Hammerhead Class Cruiseren (ORHCC), melyen Forn Dodonna irányítja a Régi Köztársasági Flottát.

Bastila ekkor még Sith, és ha mi is azok leszünk, akkor Bastila csatameditációjával fogja segíteni a Sith flotta hadmozdulatait, lyukakat okoz a Régi Köztársasági flotta vonalaiban, megzavarja a pilótáikat, melynek segítségével a Sith-ek rárepülnek Vandarék hajójára, és kilövik, felrobbantják azt, tehát Sötét Oldali játék végigtolás esetén Vandar Tokare itt és ekkor hal meg.

Amennyiben itt még jó oldalon voltunk, akkor ugye itt a Régi Köztársaság diadalmaskodik, Vandar hologram üzenetben utasítja Revanékat, hogy hatoljanak be a Kohóba, menekítsék ki Bastilát, vagy akadályozzák meg, hogy csatameditációval segítse a  Sith flottát, és ha lehetséges, likvidálják Malakot.

Revan kimenti Bastilát, visszatérítve szerelmét a Világos Oldalra, megöli Malakot, a Régi Köztársaság flottája pedig felrobbantja a Kohót, így Vandar ugye túléli a csatát. 

Vandar Mester és Dodonna kitüntetik a hősöket a Kotor1 végén, Revant is, és minden megy tovább. Ez esetben viszont Yavin előtt 3952-ben Atris Mester összehív majd egy tárgyalást a Katarr bolygón, ahol összejön pár Jedi, olyanok, akik túlélték ugye a közben kirobbanó Jedi Üldözést, Polgárháborút. Abban bíznak, hogy az Erő-érzékeny őslakosok, a Miralukák segítségével kiderítik hol vannak a Sith-ek, azonosítják őket, és ezáltal csapást mérhetnek majd rájuk. Azt azonban nem tudták, hogy Atris különutas, azaz direkt információt szivárogtatott ki a gyűlésről, abban a reményben, hogy a Sith-ek felfedik magukat. Fel is fedik. Darth Nihilus remek alkalmat lát arra, hogy egyszerre végezzen az összes Jedivel, és iszonyatos erejével elszívja az egész bolygóról az Erőt. Az összes élő összeesik, és meghal, így a jelenlévő Vandar Mester is. Nihilus lemegy a bolygóra, és járkál a sok hulla közt, elégedetten szemlélve, hogy nem csak a Jedik, de az összes Miraluka is elhalálozott, miután megfosztotta őket a mindent éltető Erőtől. Ám egy Miraluka mégis túlélte valahogy, a híres Visas Marr, akit emiatt Nihilus felnyalábol, és elviszi saját tanítványának, gondolván hogy ha már ilyen erős ez a lány, hogy ezt túlélte, jó lesz szolgájának. Minden esetre tehát ez a második módja Vandar Tokare halálának, ez ugyanis nem előre eldöntött dolog, minden attól függ, hogy melyik oldalt választja a játékos.

Custom Vandar Tokare figura elölről


Custom Vandar Mester figura hátulról


Vandar Mester egy Régi Köztársasági hajón


Köszi a figyelmet, látogass vissza mihamarabb a CustomStarWars oldalra! 

 

A cikket írta: Rostás Norbert 2016. 02. 10. (a figura készülte évekkel azelőtt.)