Reborn

Ebben az anyagban a Rebornokról fogok írni, ám picit előrébb kell ugranunk az időben a bevezetéshez.

A második Halálcsillag megsemmisülésével alapjaiban rendült meg, és változott meg az Univerzum. Nem csak hatalmi vákuum keletkezett a politikában és a vezetésben, de az Erő egyensúlya is jelentősen megváltozott, de nem úgy, ahogy sokan gondolták. Az ősi Jedi próféciák értelmezésében még Yoda mester sem tudott biztosat mondani, a legtöbben úgy értelmezték a sorait, hogy majd eljön egy Kiválasztott, aki egyensúlyt hoz az Erőbe, de hogy miképpen, azt nem igen tudták még maguk a Jedik sem. Azt pedig, hogy KI lesz az, végképp vitatták, még maga Anakin Skywalker is bizonytalan volt a dologban, tele kétségekkel, és inkább csak sodródott az árral, megpróbálva eleget tenni az általa sem pontosan ismert elvárásoknak, de úgy, hogy belül őrlődött, és a két oldal kétfelé szakította szinte a lelkét és a tudatát. Végezetül beteljesítette szomorú küldetését, és egyensúlyt hozott az Erőbe, de “Anakin módra”, azaz az egyenlet mindkét oldalát nullára redukálta.

Előbb legyilkolta a Jediket, majd idős korában pálfordulást hajtott végre, mestere ellen fordult, behajította egy mély verembe, majd meghalt ő maga is. Ám munkája nem volt tökéletes, mert maradt egy Jedi, a saját fia, Luke Skywalker. Sőt, a 66-os Parancsot, majd az azt követő inkvizíciót, Jedi üldözést is túlélte pár szerencsés Jedi. Azaz az egyenlet Jedi oldala mégsem lett tökéletesen nullára redukálva, így bár alacsony szintről, de a Jedik újrakezdték a növekedést, erősödést, terjeszkedést.

Azzal kezdték, hogy Luke Skywalker megalapította saját Jedi Akadémiáját a Yavinon. Luke felkerekedett, és elkezdte a Galaxist járni, és figyelte az Erőt, kereste azokat az ifjakat, akik Erő-érzékenyen visszhangokat lüktettek az Erőbe magukról. Rövidesen az Akadémia egy nyüzsgő komplexum lett, tele ígéretes gyermekekkel, fiatalokkal, de középkorúakkal is, Luke nem válogatott ilyen téren. Egyrészt ő maga is túlkoros volt, mikor a rendszerbe kerül, bizony sokkal öregebben, mint egykoron apja, Anakin, akit már akkor is féltek elkezdeni nevelni, pedig feleannyi idős sem volt, mint Luke. Ezért hitt abban, hogy felnőtt, túlkoros embereket is meg tud tanítani a Jedik dolgaira, kezelni fogják tudni az Erőt, megváltoznak, letisztulnak, és a Fényben fognak járni. Más választása nem is nagyon volt, minden Erő-érzékenyre szüksége volt, hogy egy napon ismét a Jedik lehessenek a Galaxis őrzői, védelmezői. Ám a rendszer magában hordozta pont az előbbiek miatt a hiba lehetőségét. Az Akadémia nem csak Jediket termelt, hanem tévelygőket is, Sötét Jediket, majdani Sith-eket… 
A Sötét Oldal nagy trükkje a csábítás, és a hazugság. Mint ahogy a mi világunkban is. Egy általam tisztelt lelkész mondta egyszer, hogy csak Isten tud teremteni, semmiből csinálni valamit, ami ráadásul jó és tökéletes is. Ám a világ fejedelme erre nem képes, ő csak Isten teremtett világát tudja módosítani, csűrni-csavarni. Ő nem képes teremteni, de ravasz, és át tudja csábítani a saját oldalára a teremtett embert, akár úgy is, hogy az a teremtője, Isten ellen forduljon. Ez a Biblikus hasonlat szükséges lehet megérteni, hogy a Sith-ek is hasonló módon működnek. A Sötét Oldal is úgy hízik, hogy átcsábítanak valakit a Fényről. Ravaszul lesik, ki az akit hatalomvágy fűt, ki az, aki csalatkozott a Jedi tanításokban, ki az, aki agresszív, vagy csak egyszerűen mentálisan gyengébb, és lecsapnak rá.

Nos, Luke Akadémiáján is akadtak ilyenek, szép számmal. Ecce Homo, íme (ilyen) az ember. A hataloméhesebbek, erőt kívánok, uralkodni vágyók, pénzéhesek, stb. csak úgy áramlottak ki először a Szürkék közé, az ún. Grey oldalra, ahonnan csak kevés ember képes már a Fénybe visszatalálni a Jó Oldalra. Ezek a renegátok kezdetben bujkáltak, egyedül, vagy kettesével-hármasával, ám gyengék voltak. De ahogy a Birodalmi Remnant, a volt Birodalom maradéka, jogutódja is kezdett talpra állni az endori fiaskót kiheverve, elkezdték tudatosan keresni, és felkarolni a Sötét Jediket. Pénzelni, célokat rakni eléjük, végső soron beilleszteni őket a saját gépezetükbe. Mint ahogy Tarkin kormányzó kapcsolódott Darth Vaderhez, úgy kapcsolódott be Desann az új birodalmi admirális, Galak Fyyar hatalmi gépezetébe. Desann maga is Luke-nál tanult, de kilépett az Akadémiáról, és Sötét Jedi lett. Később kiképezte Tavion Axmis-t tanítványának, de ketten még mindig nem voltak elegek.

Arra pedig nem volt idejük, hogy az egyre szaporodó, és egyre erősödő Jedik közül megvárják, mikor hullik ki ismét valaki az Akadémiáról. Szintetikusokra volt szükség, mesterséges erő-érzékenyekre. Fyyar pénzelte a projektet, és minden támogatást megadott. Ha kell, a Birodalom megszállt bolygókat is a cél érdekében. Ilyen volt Artus is, ahol Erő-fókuszáló kristályokat bányásztak, és építettek be a Shadow Trooperek Cortosis páncéljába.

A Shadow trooper képes volt fénykarddal vívni, minimális Erőhasználatra is ki lett képezve, ám a projekt nem volt Desannak még megfelelő. Megszületett a Reborn projekt gondolata.

Az első Rebornok nyilván Dark Jedikből lettek kiképezve, és sokkal halálosabbak voltak, mint a Shadow trooperek. Aztán elkezdődött a mesterségesek “gyártása”, azaz az Erő mesterséges infúziója normál emberekbe. Ennek korai ötlete még Lord Hethrirtől származott, de Palpatine császárnak is voltak ilyen jellegű gondolatai. A kezdeti módszer nehéz volt, és bonyolult, a fiatalt meg kellett tisztítani egy traszdimenzionális lény segítségével, aztán megtanítani, kiképezni az Erőre fogékonnyá vált embert a Sith-ek, és a Birodalom eszméi szerint. Később Desann kitalálta azt, hogy meg kéne őket inkább fürdetni a Jedi Nexusban, abban a kék Erő kútban, mezőben, melyben a Jedik merítkeznek meg. Ám ennek a pontos helyét nem ismerték. Rá kellett venni (csellel) Kyle Katarnt, hogy vezesse el őket a kúthoz. Kyle maga is eltévelyedett, csalatkozott ex-Jedi volt, aki személyes tragédiák miatt szögre akasztotta kardját és elhagyta a Jediket, ám nem tért át a Sötét Oldalra, hanem megmaradt a Szürkében. Igen ám, de Ereje elhagyta, nem volt már képes használni az Erőt, s mikor Desannék elhitették vele, hogy megölték nőjét, Jant, akkor Kyle begőzölt, és bosszút esküdött.

Ehhez azonban már nem volt elég erős, hisz halandó emberként simán leverte őt Desann, jól földhöz csapta, fojtogatta, majd kiröhögte, és csak azért nem ölte meg őt, hogy elvezesse őket a Forráshoz. Kyle megbánta, hogy önként adta le fegyverét, és mondott le Jedi képességeiről, hisz emiatt ily gyenge, hogy nem tudta megbosszulni Jan-t. Ha most Jedi lett volna, Kyle Katarn ekkor Sith-é vált volna. Gyűlöli Desannt, bosszúra szomjúhozik, erős akar lenni, hogy önbíráskodhasson. Ekkor Kyle majdnem elveszik a sötétségben! Eldönti, hogy visszamegy a Jedik Völgyébe, hogy megmártózva az ősi Jedi lelkek erejében ismét visszanyerje képességeit. Ám dühe vakká teszi, és nem veszi észre, hogy Desannék hajója követi! 


Szépen elvezeti a gonosz nagyurat a titkos Jedi ereklyéhez. Ilyen esendők vagyunk, ilyen az ember, ki tudja elítélni ezért Kyle-t? Ez a Csillagok Háborúja filmek, és játékok egyik erőssége. Olyan lelki tartalom is van bennük, ami által szereplőik sokkal közelibbekké válnak, mint más filmeké, játékoké. Olyan emberi sorsok, olyan tragédiák, élethelyzetek, melyek nagyon erős benyomást tesznek minden érző emberre. Megértjük, hogy milyen hajszálvékony a mezsgye, ami elválasztja a jót a rossztól, a szeretet a gyűlölettől, a dicsőséget a bukástól. Kicsit könnyebb megérteni, miért buknak el egyes Jedik. Megértjük (valamelyest), milyen nehéz lehet embernek, tisztának maradni bizonyos helyzetekben, főleg úgy, hogy ha valakinek hatalom, erő is van a kezében! Melyikünk tudna Erők birtokában szerény maradni, és olyan egyszerű, szerzetesi életet élni, mint a Jedik? Ki az közülünk, aki ereje teljes tudatában nem torolna meg egy támadást, vagy sértést? Ki nem vágyna többre? Ki nem szeretne hatalomhoz jutni általa? Ki tudna példát statuálni jóságból, könyörületességből, megbocsátásból az ellenségein? Sok Jedi bukott már el a terhek alatt, a legismertebb Anakin, akit oly sokan gyengének, arrogánsnak, romlottnak tartanak, de ne felejtsük, hogy kora egyik legnagyobb reménységének tartották, sőt, a Kiválasztottnak! Ezek komoly elvárást jelentettek számára. Azelőtt igen nehéz volt a gyermekkora, hiszen rabszolga volt. Nagy volt a nyomás rajta Palpatine uszítása miatt, miközben Kiválasztottként felelősséggel tartozott minden Jediért, és beszorult a két oldal, a két fél közé. Valamint életének mindkét szeretett nője a kezében halt meg, bár édesanyja másképp, mint Padme Amidala. Mindezek súlya alatt még egy Jedi is összeroskad, esetleg el is bukik.

Most, évtizedekkel később Luke a Jedi Rend újjászervezésén dolgozik. Kutatja a galaxist tehetségek után, akikből Akadémiáján Jedit lehet nevelni. Megtalálta Desannt, képezte, de Desann is letért a helyes útról, túl erős volt, és nagyravágyó, elbukott. Kyle majdnem ugyanígy járt, de végül ő megúszta, kialakultak a szerepek, Desann a rossz, Kyle a jó, de vegyük észre, akár fordítva is történhetett volna, mint Malakkal és Revannal. Szóval ez a “csúnya, gonosz” Desann megint valami rossz dolgon töri a fejét. Kihasználva Kyle érzelmeit azért követi a Völgybe, hogy feltérképezve az energia helyét, saját embereit megfürdetve az Erőben újjáteremtse őket, olyan sötét Jedikké, melyek Erő-érzékenyek, fejleszthetőek, és erősek. 
Úgy is lesz. Kyle-t követve megtudják, hol is van az Erő Nexus, s miután Kyle megmártózik benne, és visszamegy Luke-hoz az Akadémiára, szinte egyszerre kezdődik el Kyle képzése a sok Rebornéval!

Hisz Kyle is elvesztette a képességeit, és csak lassan, lépésről-lépésre fejlődik, küldetésenként egy Erő-pontot rakhatunk csak rá a játékban is, ebből is érezhető, hogy sok időbe telt, mire ismét ereje teljébe kerülhetett. Sok küldetést kellett végrehajtania, több bolygón is járt, s míg ezzel volt elfoglalva, Desann tucatjával, tán százasával hordta oda a kiválasztottjait megfürdetni. Mint az egerek, ha rászabadulnak a kukoricászsákra a kamrában, úgy rajcsúroztak a Jedik Völgyében, és egyre több szintetikus Rebornt hoztak létre. Különböző kasztokat, egyeseket inkább az Erőre fókuszálva, másokat inkább a harcra, hasonlatosan a Jedik Guardian, Sentinel, vagy Consular kasztjaihoz, csak ők az Erő Sötét Oldalából nyerték az erejüket. Desann kis hadserege kezdett kialakulni, lettek Reborn Acrobatok, Force userek, Fencerek, és Boss-ok. Ne feledkezzünk el a Shadow trooperekről sem, sőt, ott volt még a két főnök, Desann és Tavion is.

Ahogy ők is erősödtek, immár ők is küldhettek embereket olyan bolygókra, ahova az Új Köztársaság valamely képviselője ment. Rövidesen Kyle is szembe kellett szálljon velük, sőt, egyszer Luke Skywalkerrel vállat vállnak vetve együtt néztek farkasszemet az új ellenséggel.

Meglepő volt számukra az új ellenség, Luke meditált is rajta, Kyle meg több ízben próbálta felszámolni őket, leverve épp aktuális Reborn ellenfeleit, nem tudva azt, hogy az “egér” utánpótlás korlátlanul és folytonosan áramlott ki a nyitva felejtett “kamrából”. Ha egyet legyőzött, kettő új került ki a Jedik Völgyéből. Igen sok Reborn lett tehát.

Desannék jelentősen megerősödtek. Az “egerek” úgy döntöttek, elérkezett az idő kitörni a spejzból. A nagy számuk és arroganciájuk felbátorítottak őket, és színre léptek a sötétből, és egy igen váratlan húzással megtámadták Yavint, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy rajta ütnek az Akadémián, és nem fognak osztozni többé az Erő-kúton a Jedikkel. Úgyhogy megfelelő mennyiségű swamp trooperrel (tipikusan mocsaras felszínre kiképzett és oda álcázott birodalmi fegyvernem), birodalmi rohamosztagossal, valamint gépesített egységekkel (AT-ST lépegetők, probe droidok), no meg pár tucat Shadow trooperrel kiegészülve a Reborn hadsereg és Desann nagyúr leszállt Yavinon, és igen gyorsan nyomultak előre. Az új köztársasági katonaság jelenlévő erejét gyorsan felmorzsolták, ezért szinte ellenállás nélkül érték el a Jedi Akadémiát. A jelenlévő Jedik többnyire tanítványok voltak, akiknek igencsak meggyűlt a baja a sok behatolóval. Veszteségeket is szenvedtek, elég tetemes mennyiségű Padawan, ifjonc, de akár tapasztaltabb Jedik is elestek. Vészjelzéseket küldtek ki, és akit lehet, megpróbáltak visszarendelni az Akadémiához még azelőtt, mielőtt végleg felszámolta volna Desann serege az ellenállásukat. Kyle Katarn is visszatért sebtében a bolygóra, és iparkodott a segítségükre, ám őt jelentősen lelassította a bolygón hátrahagyott gárdisták, swamptrooperek, és rejtekből támadó Shadow trooperek armadája. 

De végül idejében elérte az Akadémiát, és a Jedik segítségére sietett, és együtt már sikeresen verték vissza a sok Reborn támadásait. Kyle utánavetette magát a menekülő Desannak, akit pár hű embere fedezett, míg eltűnt a vitéz Jedi elől egy titkos földalatti járatban, ám Kyle az Akadémia udvarán rátörő Rebornokkal is végzett, és a gyíkfejű Sith nagyúr után iramodott. Mikor utolérte, epikus párbajban mérkőztek meg, ám a fény ezúttal is diadalmaskodott a sötétség felett, és Kyle legyőzte a Chistorit.

Közben az Új Köztársaság reguláris erői megérkeznek, és lefegyvereznek, elkapnak sok ellenséges katonát, ám Tavion, és sok Reborn egérutat nyer, és elmenekülve kiötlik a következő gonosz tervüket, hogy szektát alapítanak, hogy feltámasszanak egy Sith nagyurat (Marka Ragnos-t) holtaiból, és most már tényleg legyőzzék az egész világot, és nem mellékesen alapot adhassanak a sikersorozat folytatásának a Jedi Academy játéknak apropót adva.

Kasztok:

Sima Reborn:

A leggyengébben kiképzett Reborn fajta. Vagy tehetségtelenebb humanoidból próbálták felturbózni, vagy neki már kevesebb jutott a kék Erő kútból, mindenesetre a leggyengébb közöttük. Narancs csuklyát viselt, narancs csatakötényt, nadrágja narancs-kék volt. Nem volt vértezve sem a keze, sem a csizmája, csupán fáslival körbetekerve.

Reborn Force User:

Azaz Erő-használó. Hagyományos értelemben ennek kéne a Jedi Consular kaszthoz hasonlítania, azaz a Reborn inkább az Erő használatára fókuszál, vívni nem tud, vagy nem szeret, emiatt azt kerüli. Gyengécske egy Jedihez képest amit tud, de jelentős segítség volt az újjászerveződő hadseregben, hisz végre volt valaki, aki valamelyest képes bánni az Erővel, és a fénykarddal sem vágja meg magát.Sokszor gizdulással próbál előnyhöz jutni, dumál, fenyegetőzik, vagy épp felemelt tenyere felett körkörösen forgatja kardját, vagy más Erő trükkökkel próbálja megfélemlíteni aktuális ellenfelét, de gyakran kiderül, hogy a csekk mögött nincs fedezet, és koránt sem olyan erős, mint amekkorának mutatja magát. Piros csuklyát viselt, piros csatakötényt, nadrágja halvány narancsszínű volt piros mintákkal. Csizmája vértezve volt egy piros lábszárvédő lemezzel, kezén pedig ezüstös alkarvért volt.

Reborn Acrobat:

Ügyes kaszt, aki ugrál, vetődik, bukfencezik. Képes felmászni a plafonra, és megkapaszkodni fent, csendben lapulva, míg az áldozata alá nem ér, mikor is ráveti magát fentről. Ez a kaszt a Yoda mester féle Dagobah-rendszeri “erőnléti edzésre” fókuszált, mintLuke a liánmászás, szaltózás, kézenállás, és más akrobatikus dolgokban elmélyülve, Erőt ritkán használ, viszont a fénykarddal már elég ügyes. Kékes-lilás csuklyát viselt, mintás kékes csatakötényt, nadrágja is kékes-lilás volt. Csizmája vértezve volt egy kékes fényű lábszárvédő lemezzel, kezén pedig ezüstös alkarvért volt.

Reborn Fencer:

Vívó, harcos kaszt. Ez talán a Jedi Guardianhez hasonlítható, ahol a Jedi inkább a fénykard kezelésben mélyül el, a harcra fókuszál, nem kifejezett diplomatikus, hanem hamarabb fegyverhez nyúló kasztként a Fencer is egy agresszívebb, támadó felfogású, menjünk és daráljunk típusú kaszt. Már igen komoly képességgel bírnak, jól forgatják a kardot, egyedül is komoly kihívás, csoportosan pedig már komoly veszély van bennük. Világoskék csuklyát viselt, hasonló árnyalatú ám mintás csatakötényt, nadrágja kékes-lilás volt. Csizmája vértezve volt egy kékes fényű lábszárvédő lemezzel, kezén pedig ezüstös alkarvért volt.

Reborn Boss:

A góré, a főnök a Rebornok közt. A legerősebb kaszt. Kiegyensúlyozott, azaz minden eddig sorolt dologból van benne, akrobatikus, jól vív, és az erővel is jól bánik. Ő már nem kispályás, Klye Katarnak is meggyűlt ezekkel a baja. Vörös csuklyát viselt, vörös csatakötényt, nadrágja kékes-lilás volt. Csizmája vértezve volt egy ezüstös lábszárvédő lemezzel, kezén pedig ezüstös alkarvért volt.

Vicces dolog:

A Reborn beszél, vagy inkább beszól, kötekszik, sérteget. Ősi Sith trükk, hogy az ellenfelet kimozdítják koncentrációjából, ha lehet felbőszítik, sértegetik, erejét, magasságát, tudását fitymálják. A játékban is beszólnak több ízben, miszerint többet vártak volna Kyle Katarntól, vagy kijelentik, hogy a kezeim által fogsz meghalni, és Desann mester elégedett lesz. Sokszor csak ránk rivallnak, hogy Jedi!!!

Tekintsétek meg a custom Reborn figurámat! 

Custom Reborn figura elölről


Custom Reborn Force user figura
Köszönöm szépen a figyelmeteket, gyertek máskor is a CustomStarWars-ra!

 A cikket írta: Rostás Norbert 2015. 05. 18. (a figura készülte évekkel azelőtt.)