Zaalbar

Zaalbar egy játszható karaktere a Knights of the Old Republic 1 játéknak. Zaalbar, más néven “Big Z“, egy wookie, aki Revan hűséges társa volt. Zaalbar a Kashyyyk nevű wookie bolygón született. A falu, ahol meglátta a napvilágot Rwookrrorro. Ott éldegéltek boldogan apjával, Freyyrrel, aki a wookie törzs főnöke volt, és bátyjával, Chuundarral, míg a Czerka Társaság meg nem jelent a bolygón. A Czerka emberei elkezdték vadászni a wookie-kat, vagy elkapták őket, és eladták rabszolgának. Boldog családi életük drámaian megváltozott, mikor bátyja, Chuundar a Czerka Corporation ügynöke lett. (Emlékeztek a Bud Spencer filmre: ki az a “korporésön”, főnök? Bunkó vagy, Bugsy! 😀 ) Chuundar saját népe fiait eladva áruló lett, a régi wookie kultúrát elárulva. Mikor ez kiderült, Zaalbar a karmaival támadta meg Chuundart, mivel képtelen volt türtőztetni magát ezzel felrúgva a wookie hagyományokat.

Az illusztráción épp azt meséli el szomorúan Revannak,  hogy ez szégyen, mert a wookie-k szerint a karmok szerszámok, nem fegyverek.

Aki harcra használja őket, azt a wookie társadalom kiveti magából, és az öregek, a bölcs, vagy maga a törzsfőnök fog dönteni a sorsáról. Tettéért Zaalbart “VadKaromnak” nevezték el, és atyja személyesen száműzte Kashyyyk-ról, mertjobban hitt Chuundarnak, mint Zaalbarnak, ezért kisebbik fiát kitagadta.

 

Zaalbar nemsokára a távoli Taris-on találta magát, ahol barátot és társat talált a fiatal Twi’lek lány, Mission Vao személyében. Zaalbar ereje és ijesztő kinézete sokszor segített Missionnek túlélni Alsó Taris nehéz viszonyait. Sokat lógtak kettesben az Alsó Városi kantinban, ahol Zaalbar imádta degeszre tömni a bendőjét finom falatokkal. Mindeközben Mission néha összetűzésbe keveredett más vendégekkel a kocsmában, minek következtében Zaalbarnak meg kellett szakítania ebédjét hogy kiosszon néhány pofont, ami mérgessé tette.

(Mint Bud Spencert, mikor nem kellő tapintattal ébresztették fel a kamionjában. 🙂 ) És higgyetek nekem, van rosszabb dolog is egy mérges wookie-nál, például egy ÉHES mérges wookie… 🙂 Máskor meg lementek az Alsó Városi csatornákhoz játszani, ahol “kincset” kerestek. De egy nap játék közben Zaalbart elkapták a Gamorrean rabszolga kereskedők! Mission kimenekült a csatornából, és szinte fellökte Revanékat, akik épp befelé tartottak a csatornába, hogy kiszabadítsák Bastila Shant, és elszökhessenek Taris-ról. Mission segítséget kért Revantól. Revan kiszabadította Zaalbart, hálából a Wookiee élet adósságot fogadott neki.Zaalbar ettől a perctől fogva mindenhova követte Revant – mígnem útjuk során egyszer leszálltak Kashyyyk erdős világán, hogy megleljék a Kashyyyk-i ősi Csillagtérkép darabot. Revant és társait azonnal Chuundar elé vezették, aki Zaalbart a múltban elkövetett bűne miatt bebörtönöztette. A többi wookie is utálatát fejezte ki Zaalbar iránt amiatt, amit a karmával tett. Például ez itt annyira utálja és megveti Zaalbart, hogy “testvér gyilkosnak” titulálja, és mostantól látni sem akarja.

A wookie nép most Chuundart követi, és bíznak benne, aki hazugságaival maga mellé állította őket, sőt, apját is. Majd apját bolondnak kiáltotta ki, és “leszázalékolta”, hogy átvehesse a törzsfőnöki címét, majd lezavarta őt az Árnyföldre. Revan azt a feladatot kapja Chuudartól, hogy ölje meg a száműzött Vadkarom wookie-t, Freyyr-t, Zaalbar és Chuundar apját! Freyyr túl későn jött rá, hogy Zaalbarnak igaza volt abban hogy Chuundar wookie-kat ad el rabszolgának, ezért tele van bűntudattal és fájdalommal. Nem segített Zaalbarnak annakidején, elzavarta, pedig ártatlan volt. Már úgy érzi soha sem tudja jóvátenni hibáját, ezért szégyenében remeteként él lent az Árnyföld mélyén, távol a wookie szemektől, egyre jobban elvadulva. Az idős wookie az önmarcangoló fájdalma miatt kezd megőrülni, és mikor Revanék leérkeznek hozzá ezzel a lifttel és felkeresik őt, rájuk támad!


Ezen a ponton a játékos dönthet úgy, hogy megkíméli Zaalbar apjának az életét, segít neki lázadást szítani a rabszolgatartók ellen, és felszabadítani a wookie-kat, vagy megölheti őt, tovább erősítve Chuundar hatalmát, és a wookie-k rabszolgaságát. Ha a gamer segíti Freyyr felkelését, az idős wookie megbízza őt, hogy találja meg Bacca kardját. Bacca egy legendás wookie hős volt, aki régesrég talált egy lezuhant űrhajóroncsot, és annak anyagából készítette ezt az erős kardot. Ez a kard vált a wookie függetlenség szimbólumává, és a mindenkori wookie törzsfőnökök hatalmi jelképévé. Ha megtalálná, Freyyr ki tudná hívni fiát a címért, és megakadályozhatná a maradék wookie eladását rabszolgának. Revan és társai megtalálták és megölték a szörnyet, melynek a húsába bele volt törve a kard.

Így Bacca kardjával Freyyr visszament Rwookrrorro faluba, és elkezdett szövetségeseket toborozni. Sok wookie csatlakozott hozzá, miután megtudták az igazságot, és mikor meglátták nálaBacca kardját, de mindezek ellenére sok wookie maradt Chuundar pártján is. Kiderül, hogy Rorworr, a híres wookie felderítő is a Czerka embere, aki segítette a tevékenységüket a “G5-623”-on, ahogy a Czerka nevezte Kashyyyk-ot. Megegyeztek, hogy egészséges wookie-kat szállít fegyverekért cserébe, de Jaarak követte Rorworrt, és megölte, hogy megakadályozza az ügyletet.

Így Jaarak például Freyyrhez volt hű, és Woorwill, a fiatal wookie is, aki ironikus módon Rorworr, az áruló legjobb barátja volt. Worrroznor, a Törvény Őre, a törzs bölcse ugyancsak a jófiúkkal tartott, és sok más wookie,akik nem akartak rabszolgák lenni, vagy vadászható állatok, a Czerka zsákmányai. De Chuundarnak is maradt követője elég. Voltak őrei a tróntermében, kémei mindenfelé, és még Gorwooken, a wookie, aki lekísérte Revanékat az Árnyföldjére a lifttel, ő is Chuundar embere volt.

Mikor Revan a liftet akarta használni, hogy visszatérjen a magas fák felső szintjére, Gorwooken és 2-3 másik wookie megtámadta őket, hogy ne tudják támogatni a Freyyristákat. Így Revan, Jolee Bindo, és Juhani kénytelen volt mindet megölni, és saját maguk működtették a liftet, hogy felhúzzák magukat a felső teraszra. A wookie polgárháború elkerülhetetlennek tűnt. Mire Revanék elérték a tróntermet, a két fél már ott vitatkozott.

Nem volt békés megoldás, bár Zaalbar, és Revan megpróbálták lecsitítani a wookie vezetőket, nem tudták megakadályozni a harcot. Apa támadt fia ellen, testvér a testvér ellen. Szomorú, és borzalmas mészárlás volt – nem számít, hány wookie segítette Chuundart, meg hány Czerka őr volt a szobában, nem tudtak ellenállni két őrjöngő, bivalyerős wookie, Zaalbar és Freyyr, három erős Jedi mester, Revan, Juhani, és Jolee, valamint a Freyyrhez hű wookiek rohamának. Mindenki elesett a gonoszok közül. Zaalbar ezek után segített megtisztítani a wookie falu sétányait a maradék Czerka katonáktól. 

A csata után Zaalbar családja ismét egyesült, mikor Zaalbar megbocsátott édesapjának, amiért ártatlanul száműzte őt.

Freyyr felajánlotta fiának, hogy maradjon vele, bölcsen uralkodjanak együtt a wookie-k felett, és védjék meg a wookie falvakat a valószínűsíthető Czerka válaszcsapástól, kiküldve hírnököket a szomszédos falvakba.

De Zaalbar visszautasította, mert Revannal kell maradnia, hiszen életadóssága volt. Míg a wookie-knak harcolniuk kellett minden wookie szabadságáért a Czerka ellen, Zaalbarnak harcolnia kellett a Sith-ek ellen az emberiség szabadságáért Revan oldalán. Apja jutalomból nekiadta Bacca kardját, és hagyta, hogy (mostmár) egyetlen fia elmenjen Revannal, hogy békét hozzanak az Univerzumra.

(Ha a Sötét Oldali játékos Chuundarral tart, Zaalbar hangosan fogja követelni Bacca kardját, és Chuundar fogja nekiadni, hogy megszabaduljon az ősi hatalmi ereklyétől, és konszolidálja hatalmát. Ha Revan a Sötét Oldal felé fordul, megparancsolhatja Zaalbarnak, hogy mészárolja le régi barátját, Missiont, hogy bebizonyítsa, életadóssága fontosabb, mint barátsága Missionnel. Ha meg is teszi, később a Csillagkohón Zaalbar megbánja, amit tett, és megpróbálja megbosszulni Missiont, megtámadva Bastilát és Revant, de megölik őt. Ezt azért meséltem el nektek, hogy komplex információt kapjatok a Sötét Oldali történetet is megismerve, de felejtsük el ezeket a szörnyű Sötét dolgokat, és koncentráljunk a Jó Oldali változatra, ami az elfogadott, kanonikus befejezés.) 

Zaalbar hű segítője volt Revannak a küldetéseik során, soha nem kérdőjelezte meg döntéseit, és a legnagyobb csatákba is követte őt. Ez az erős wookie egy rémálom volt minden ellenfelük számára, mert íjpuskája, vagy a Bacca kard nélkül akár puszta kézzel is képes volt bárkit legyőzni. Jópár borzalmasan nagy pofont kevert le harcaik során, ezek a Tuskenek például mesélhetnének erről… 🙂 Zaalbart is kitüntették a Köztársaság érdemrendjével, mint a Galaxis megmentőjét. Arra kíváncsi lennék, hova tűzték a medalionját… Kizárásos alapon piros hozentrógerére… 🙂 Senki nem tudja, mi történt Zaalbarral, miután Revan elment az Ismeretlen Világokba. Lehet, hogy oda is követte őt, hogy továbbra is hűen segítse életadóssága miatt. De mivel úgy tudni, hogy Revan minden barátját, szerettét otthon hagyta, és egyedül ment el, valószínűbb, hogy Zaalbar visszatért Rwookrrorro-ra, és apja halála után megörökölte a wookie törzsfőnöki címet tőle.

Egy érdekes dolog:

A wookie falvak fasétányain gyakran Kinrath-ek tanyáznak. Ezek az állatok tiszta olyanok, mint a bogarak a Starship troopers-ből, nem? Mikor Revant, T3-M4-et, és Zaalbart megtámadta egy csapat Kinrath, Zaalbar egy akkorát csapott az egyik Vipera Kinrath fejére, hogy az állat azonnal kimúlt, és az ütés erejétől visszapattant a levegőbe, a lábaival felfelé.

 

Tekinstétek meg a custom Zaalbar figurámat!

Custom Zaalbar figura elölről

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Custom Zaalbar figura hátulról


Custom Zaalbar figura oldalról


Custom Zaalbar és barátja, egy custom Mission figura

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Köszönöm az érdeklődést, gyere vissza hamarosan a CustomStarWars-ra!

A cikket írta: Rostás Norbert 2008. 11. 05. (a figura készülte évekkel azelőtt.)